Publikowanie i aktualizowanie aplikacji

Przesyłanie i publikowanie aplikacji na serwerach GAE wymaga zapisania się na appengine.google.com i stworzeniu aplikacji podając jej identyfikator:
gaex2
gaex1
Następnie w app.yaml naszej aplikacji podajemy identyfikator stworzonej aplikacji, np:
application: pythonmore
Po czym wykonujemy polecenie z katalogu GAE SDK:
appcfg.py update nazwa_aplikacji/
Za pierwszym razem zostaniemy poproszeni o podanie adresu email i hasła - konta Google. Po przesłaniu aplikacja dostępna jest pod adresem http://IDENTYFIKATOR.appspot.com, a na appengine.google.com dostępne są statystyki, logi i inne informacje dotyczące aplikacji:
gaex3
Ponowne załadowanie aplikacji (np. z poprawkami) automatycznie stanie się wersją produkcyjną. By tego uniknąć można zwiększyć główny numer wersji w app.yaml:
version: 2
Wtedy na appengine.google.com będziemy mogli samemu przełączyć na nowszą wersję, a także przetestować ją przed aktualizacją.
RkBlog

Google App Engine (GAE), 5 October 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact