Raaniidill

DZIELNICA 1000-RZEMIOSŁ

Stoisz przed dzielnicą 1000-rzemiosł wchodzącą w skład RaaniiDil, czy chcesz wejść?

BAZAR

Tutaj możesz wystawić na sprzedaż swoje przedmioty lub kupić nowe od innych rycerzy.

MANDIRA

Religia: hinduizm
Światynia stanowi azyl. Nie można w nim zaatakować innego rycerza.

***********************************************

Tutaj możesz pomodlić się i złożyć ofiarę, przez to Twoja witalność (rany) się zwiększy. Aby to zrobić, trzeba posiadać przede wszystkim amulet charakterystyczny dla Twojej religii. Koszt złożenia ofiary to jeden amulet oraz opłata zależna od poziomu rycerza.
Możesz tutaj zmienić religię na hinduizm, jeśli posiadasz 10 dzbanów poświęconego mleka i 10000 ta. Zmiana religii wiąże się z utratą 10% swoich parametrów
Jeśli masz 4 poziom mnicha, dostarczysz 10 dzbanów poświęconego mleka i jesteś hindusem możesz zostać braminem.
Możesz tu również sprawdzić kto obecnie jest braminem jak i obejrzeć wybrane małżeństwa hinduistów.

WYSZYNK

Miejsce to stanowi również azyl dla strudzonych gości.

***********************************************

Gra w pary
wynik gry natychmiast, wygrywasz trzykrotną wartość postawionej kwoty nie więcej jednak niż xxxta

Wiele osób znajduje tutaj wytchnienie:
Porozmawiaj z nimi
Ja to powiedziałem

ŻELAZNY SŁUP

Jesteś na rozdrożu, wybierz na mapie zamieszczonej obok miejsce, gdzie chcesz się udać.
Jeśli jesteś początkującym graczem, idź do sklepu, kup dużo pokarmu i lekarstw.
Jeśli czegoś nie wiesz możesz też zwrócić się o pomoc do Naddziewicy
[wiadomość] lub szukać pomocy i porad w poradniku

Aktualnie na słupie są następujące wiadomości:

***********************************************
Żelazny słup nie stanowi azylu !!!!
Żelazny słup jest miejscem kaźni. Przywiązanych do niego złoczyńców z rozkazu maharadży kat poddaje wymyślnym torturom.
Możesz też zapoznać się tu z prawami RaaniiDill.

SKLEP

Na chwilę obecną można tu kupić wyłącznie pokarm i leki takie same jak w sklepie w Zigurze.

PRZETWÓRNIA

Przetwórnię zamieszkuje gospodarny młynarz Arkuś,
który nauczy cię przydatnego zawodu.

Jeśli będziesz cierpliwy masz 2 poziom parobka oraz dostarczysz 10 trzcin cukrowych
i posiadasz żarna młyńskie wówczas będziesz mógł posiąść wiedzę młynarza.
Ty aktualnie masz x poziom parobka, x trzcina cukrowa, x żarna młyńskie.

Chcę uczyć się jako młynarz

Możesz zrobić sam jeśli masz minimum 2 poziom młynarza
i sprawne żarna młyńskie.
Ty aktualnie masz x poziom młynarza, x żarna młyńskie


worek kukurydzy
Doświadczenie: 3
Termin: 3
20 ta
2 x kukurydza (do zrobienia u ogrodnika w Dżungli)
1 x worek (do zrobienia u tkacza w Orgrodzie)


cukier
Doświadczenie: 1
Termin: 2
4 ta
2 x trzcina cukrowa (można uciąć w Gąszczu Mangrowym w Dżungli)

POSIADŁOŚCI

Posiadłości ziemskie
Jeśli masz znajomego Maharadżę, możesz od niego uzyskać ziemię, którą w tej lokacji możesz zagospodarować stawiając dworek (potrzebny do postawienia innych budynków), warsztaty (jeden daje co 23 tury około 150 ta), chałupę (jedna daje co 23 tury około 150 kondycj).Tutaj możesz też sprawdzić ile masz zmagazynowanych talarów i kondycji z warsztatów i chałup (możesz pobrać zmagazowane talary oraz kondycje) oraz ile i jakich budynków masz aktualnie w RaaniiDill.

ZŁOTA REZYDENCJA

(Pałac władcy) Miejsce wyborów maharadża Raaniidilu.
Wybory odbywają się co 400 tur. Następne wybory będą w XXXX turze. Maharadża przydziela ziemie zasłużonym rycerzom i powołuje siudra.
Tutaj mieszka Maharadża. Wyznacza On siudrów, przydziela ziemię,ustala prawa, nadaje listy żelazne. Tu możesz zapoznać się z prawami i obyczajami Raaniidil. siudrowie mogą jeśli nie będziesz przestrzegał praw przywiązać Cię do żelaznego słupa.
Pierwszym maharadżą był rycerz Predo. Maharadża jest wybierany na zasadzie, że maharadżą zostaje ten, który wpłaci najwięcej talarów, a więc nie są to demokratyczne wybory.

RkBlog

Krainy, 28 March 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact