Sicz

SPICHLERZ

Brać kozacka może magazynować, tutaj dobra dla swojej wspólnoty

CZARNA RADA

Tutaj sprawuje władzę nad zacnymi kozakami wielki Ataman.

CHATA WASYLA

Wasyl Jarmuga zamieszkujący tą chatę uszlachetnia trunki przez co są one bardziej poszukiwane przez wojaków
Aby to zrobić trzeba posiadać przede wszystkim orzechy i 30 ta. Ty aktualnie posiadasz 0 orzechów.

WZGÓRZE PALOWE

Lista porwanych

PRZYSTAŃ

Jeśli masz łódkę możesz popłynąć na step lub do tajgi. Aktualnie masz x łódek.
(jeśli nie posiadasz łódki nie będziesz mógł wybrać gdzie popłyniesz, dodatkowo stracisz 20 mobilności)

PASTWISKO

Tradycyjna wiedza kozaków związana z ich licznymi wyprawami łupieskimi pozwoliła im zgłębić tajniki hodowli koni i polepszania ich ras. Jeśli masz jakieś zwierzęta możesz poznać tajniki wydobycia z nich ostatnich potów. Aby to zrobić trzeba posiadać przede wszystkim mleko i X ta.
Na pastwisku rosną przepiękne róże. Te piękne kwiaty możesz tylko uciąć szlachetnym mieczem katana. Uważaj zerwanie ich jest bardzo niebezpieczne !

KAPLICZKA PŁACZU

Jeśli chcesz zostać jednym z 15 parszywych kozaków musisz spełnić następujące warunki i dostarczyć dla kapłanów kapliczki talary i przedmioty.

Oto Twoje zadania:
- musisz mieć 300 000 talarów
- musisz dostarczyć 20 znaków herbowych dobrego
- musisz dostarczyć 10 sake
- musisz dostarczyć 10 jedwabiu
- musisz być bez stanowiska
- musisz być mężczyzną
- musisz być nieżonaty


Będąc philofolis możesz ulepszać amulety innych wiar do swojej. Wymaga to od ciebie tradycyjnego rozsypania ryżu u progu kapliczki,

TARGOWISKO


Ludy ze wszech stron świata oddają tutaj pokłosie odwiecznej walki dobrego ze złym w zamian za nagrodę X ta.

RkBlog

Krainy, 28 March 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact