Słownik Krasnoludzko-Polski

A
ae: złoto
aelin: wyrób ze złota
agland: miecz
alagh: chwała, sława w bitwie
ar: ciąć, otworzyć
arglar: określenie "porządnej" bitwy (z orkami najczęściej) albo dobrej roboty rzeźniczej
arau: ogromny
auraglor: ocean, morze

B
barak: tarcza, siła
bedorn: kłamstwa, pomyłka, brak zaufania
beldarak: zdrada
burakin: przejście

C
calass: łotrzyk
caurak: duża podziemna jaskinie
corl: zabić
coral: zabójca

D
daern: znany, podobny
dauble: skarb, coś kosztownego
deladar: zejść, opóścić
delvar: kopać
donnar: ruda metalu
dunglor: podziemne jezioro
dunlur: podziemna rzeka

E
endar: jaskinia

F
faern: dom
findar: szczęście, fortuna

G
glor: jezioro
gordul: oznacza boską interwencję - drobny cud
glander: klejnoty

H
halaur: podarunek
hurnden: zapłata

I
ilith: umowa, interes

J
jargh: idiota

K
kuldjargh: berserker, dosłownie "idiota z toporem"
kuld: topór, siekiera
kuldar: wojownik ("tnący toporem")

L
levasst: Przejście na powierzchnię
lhar: przesmyk
llargh: luźne kamienie, słaba robota kamieniarska
lur: rzeka, strumień
llur: duża rzeka
lurgh: mech
lurmurk: rozległe wody

M
morndin: szczyt, wysoko
mrin: wspinać się
mur: nie zgadzać się, odmawiać
murmelings: argumenty

N
norogh: potwory, złe, nieznane siły
noror: wrogowie
noroth: teren wroga

O
ol: magia, magiczne przedmioty
olor: świat, Toril znany przez Krasnoludy

P
parlyn: ubiór, ubrania

R
raugh: śmierć
rrin: ponad, nad
rorn: zniszczenie, dewastacja, wojna
rune: podobny, znany
runedar: dom, znane miejsce, niebo

S
sabrak: złamać
samman: zaufany przyjaciel
samryn: uczciwy, godny zaufania
sargh: odrażające coś/ktoś
splendarr: jasny, błyszczący

T
taerin: miłość
thalorn: uprzejmość, dobry uczynek
tharn: rozpusta, miłość
thord: kości
thork: rozkład, śmierć
thudul: zguba, los (zły)
tindul: niezdarność, niezdarna robota
tor: wzniesienie
torst: podróżowanie, zabawa
tyn: otwarty teren (na powierzchni)

U
ultok: miejsce spotkania
ultokrinlur: fort
undivver: nadzieja, plany na przyszłość, strategia

V
veltel: romans, etykieta
vallahir: dolina
vruden: drewno

W
wurgym: okropne
wurlur: bierzący
wurn: woda

X
xoth: wiedza
under: sekret, mroczne uczynki

Y
yaugh: wspinanie się itp.

Z
zander: łotrzyk, podróżnik, poszukiwacz przygód
RkBlog

Forgotten Realms, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact