Szablony i pliki statyczne w WebApp

GAE obsługuje także serwowanie plików statycznych takich jak pliki CSS, JS, pliki graficzne itp. Obsługa plików statycznych wymaga odpowiedniej konfiguracji w pliku app.yaml, gdzie w sekcji handlers dodajemy na początku wpis dotyczący katalogu i URLa dla plików statycznych, np:
handlers:
- url: /site_media
  static_dir: site_media

- url: /.*
  script: views.py
Oznacza że w katalogu z aplikacją znajduje się katalog site_media zawierający pliki statyczne ("static_dir: site_media"). Jego zawartość udostępniana będzie pod URLem /site_media.
Framework webapp oferuje również obsługę szablonów z Django 0.96.1. W pliku z widokami należy dodać import:
import os
from google.appengine.ext.webapp import template
A w widoku wykorzystanie szablonów jest następujące:
 path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'NAZWA_SZABLONU.html')
self.response.out.write(template.render(path, {'slownik':'slownik'}))
Podajemy nazwę szablonu (z ewentualnymi katalogami, w których się znajduje) i wykonujemy szablon za pomocą metody template.render, do której możemy także przekazać słownik z danymi, jakie przekazane będą do szablonu. Szablony te obsługują dziedziczenie i wszystkie inne elementy znane z szablonów Django.
RkBlog

Google App Engine (GAE), 5 October 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact