Szkutnik czarow

Magowie szukają czarów, zaklinacz wzywa magiczne moce przepływające przez niego, kapłani i druidzi skupiają boskie moce. Wszyscy z nich mogą biegle rzucać czary, ale dopiero oddanie czarom, całkowite poświęcenie się tej sztuce może uczynić ich Szkutnikami Czarów. Każdy może nauczyć się rzucania czarów, systemu ich działania i nawet je powoli modyfikować, ale tylko Szkutnicy są w stanie momentalnie kształtować, modyfikować i zmieniać działanie czarów. Oni już nie rzucają czarów, oni je wyplatają, tworzą, formują, dla nich to sztuka.
 • Wymagania:
  - Bazowa premia do ataku: +5
  - Atuty: Dowolne 3 atuty metamagiczne
  - Umiejętności: Koncentracja 10, Wiedza (Tajemne) 6, Czaroznastwo 10
  - Specjalne: Zdolność rzucania 3 poziomowych czarów

 • Zdolności klasowe:
  - Umiejętności klasowe: Koncentracja, Wiedza (każda), Występy, Wieszczenie, Czarostwo.
  - Punkty umiejętności co poziom: 2 + modyfikator z intelektu
  - Kości wytrzymałości: K6


  Poziom Bazowa premia
  do ataku
  Wytrzymałość Refleks Siła Woli Specjalne Czary
  1 +0 +0 +0 +2 Mistrzostwo Metamagii +1 poziom
  2 +1 +0 +0 +3 Dodatkowy atut +1 poziom
  3 +1 +1 +1 +3 Odwrotna metamagia +1 Poziom
  4 +2 +1 +1 +4 Dodatkowy atut +1 Poziom
  5 +2 +1 +1 +4 Manipulacja +1 Poziom
  6 +3 +2 +2 +5 Dodatkowy Atut +1 Poziom
  7 +3 +2 +2 +5 Ulepszenie Metamagii I +1 poziom
  8 +4 +2 +2 +6 Dodatkowy atut +1 Poziom
  9 +4 +3 +3 +6 - +1 poziom
  10 +5 +3 +3 +7 Ulepszona Metamagia II, Dodatkowy atut +1 Poziom
 • Biegłość w Broni i Zbroi: Nie zyskuje dodatkowych biegłości. Poza tym gdy walczy dowolną bronią, nawet tą, w której ma biegłość cierpi dodatkową karę -2 do Premi do Trafienia.
 • Mistrzostwo Metamagii: Szkutnicy rozumieją metamagię, jej istotę. Dla klas nie zapamiętujących czary: mogą rzucać czary metamagiczne bez zwiększenia czasu ich rzucania. Dla klas zapamiętujących czary: Postacie mogą spontanicznie nakładać efekty metamagiczne na zapamiętane czary. Robiąc tak oprócz rzucenia wybranego czaru postać musi również poświęcić jeden z zapamiętanych czarów poziomu takiego jak poziom wcześniej rzuconego czaru z atutem metamagicznym.
 • Odwrócona metamagia: Postać może odwrócić działanie efektów metamagi oszczędzając energię magiczną. Zamiast zwiększać poziom czaru, zostaje on zmniejszony o tą samą wartość. Poziom nie może spaść poniżej 0 poziomu.
 • Manipulacja: Szkutnicy znają zasady działania czarów i błyskawicznie mogą wprowadzać drobne zmiany w inkantacjach. Za pomocą tej zdolności Szkutnik może zmienić widok, zapach, smak, dźwięk czaru. Nie zmieni to jednak jego działania. Nie może również zrobić czaru niewidzialnym. Przykładowo magiczny pocisk może być lecącą różą pozostawiającą zapach tego kwiatu ale nadal jest to magiczny pocisk i tak działa.
 • Ulepszona Metamagia: Na 7 poziomie Szkutnik jest w stanie częściowo zintegrować metamagię z czarami. Podniesienie poziomu im towarzyszące spada o 1. Nie sumuje się to w przypadku zastosowania kilku atutów metamagicznych. Co każde kolejne 3 poziomy podniesienie spada o kolejny 1 punkt.
 • Dodatkowe atuty: Tylko metamagiczne lub powiązane z rzucaniem czarów.

  Autor: Greg Korynta
  Tłumaczenie: Riklaunim
  RkBlog

  Rasy, klasy, potwory i przedmioty, 14 July 2008

 • Comment article
  Comment article RkBlog main page Search RSS Contact