Tworzenie i wykorzystywanie plików EFF

EFFMaker służy do tworzenia plików EFF do przedmiotów czy ew. czarów. Pliki EFF odpowiedzialne są za efekty takie jak np. "+3 do obrażeń i Thac0 przeciw nieumarłym". Za pomocą plików EFF można również nadać przedmiotowi zwyczajne zdolności, jakie można dać bezpośrednio podczas tworzenia w IEEP. Można to wykorzystać w sytuacji gdy musimy zrobić wiele przedmiotów o stałych kilku zdolnościach. Instalacja programu jest standardowa. Uruchamiamy program. Otrzymujemy okno (nie licząc podpowiedzi po lewej):
225
- Effect: Lista efektów, działanie i nazwy takie same jak w IEEP. Poniżej Effect mamy 2 pola w które wpisujemy odpowiednie wartości. Ich znaczenie zależy od efektu. Każdy kto poznał IEEP nie będzie miał z tym problemu.
- Target: Cel, zazwyczaj "Self", czyli postać która używa przedmiotu.
- Probability: Prawdopodobieństwo. Standardowo 0-100% czyli "zawsze".
- Save As EFF File zapisze jako plik EFF.

EFF Wizard

Opcja ta ułatwia tworzenie plików EFF. Umożliwia stworzenie pliku EFF dającego premie do obrażeń bądź do Thac0 przeciw wybranym istotom. Klikamy w Wizarda i wybieramy jednyną możliwą opcję Damage/Thac0 vs Creature Effect. Następnie wybieramy albo obrażenia (Damage) albo Thac0.
226
Dla testów weźmy Thac0. Następnie pojawi się okno określające istotę przeciw której ta premia będzie użyta.
227
- Against Race: przeciw wybranej rasie
- Against Type: przeciw typowi istoty
- Against Alignment: przeciw charakterowi
- Against Class: przeciw klasie
Ja wziąłem przeciw paladynom. Zwróć uwagę że jest wiele dziwnych opcji... który raczej nie powinniśmy zaznaczać :) Następnie określamy wysokość premii:
228
Kończymy i zapisujemy już jako plik EFF.

Podłączanie pliku EFF do przedmiotu

- Otwieramy w IEEP wybrany przedmiot. Dla mojego pliku EFF dającego +10 do Thac0 przeciw Paladynom wybrałem jakiś sztylet :) W Equiping Effects dajemy efekt "Use EFF File (II)", wpisujemu probability, Timing Mode - "While Equiped" itd., a w resource key wpisujemy nazwę naszego pliku EFF:
229
Zapisujemy i zrobione. Plik EFF musi znaleźć się w katalogu override. Jak sprawdzić czy działa? Wystarczy włączyć w grze pokazywanie rzutów na trafienie. Wziąść 2 cele, przy czym jeden z nich to ten przeciw którem jest EFF. Np. Paladyna i woja. Najlepiej żeby mieli takie same KP. Atakujemy... druga liczba powinna być, w przypadku gdy atakujemy cel określony w EFF, większa niż przy atakowaniu tego drugiego. Jeżeli nie działa (a może) to zastosuj w IEEP "Use EFF File" ale bez tej (II) oraz pod "Click Here to Edit Parameters" w drugim polu "Undetermined" wpisać 2 :)
RkBlog

Modowanie Silnika Infinity, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact