Typy i klasy właściwości

Właściwości encji mogą przechowywać wartości różnych typów. Pełna lista obsługiwanych typów wartości i odpowiadających im klas dla API dostępna jest w dokumentacji na stronie Types and Property Classes. Poniżej dostępna jest streszczona wersja.

Klasa właściwości Typ wartości Kolejność sortowania Uwagi
StringProperty str, unicode Unikod (str traktowane jako asci) Maksymalny rozmiar 500 bajtów
ByteStringProperty ByteString kolejność bajtowa Maksymalny rozmiar 500 bajtów
BooleanProperty bool False < True
IntegerProperty int, long (64 bity) numeryczne Pythonowe int zostaną skonwertowane na long przed zapisem i zwracane jako long.
FloatProperty float numeryczne
DateTimeProperty
DateProperty
TimeProperty
datetime.datetime chronologiczne Jeżeli wartość datetime ma atrybut tzinfo, to zostanie on skonwertowany do strefy czasowej UTC przed zapisem i w takiej samej postaci będzie zwracany (tzinfo ustawione wtedy na None). Aplikacja, która potrzebuje używać wartości daty i czasu w konkretnej strefie czasowej musi poprawnie ustawić wartość tzinfo do zapisu i odpowiednio konwertować wartość po jej pobraniu.
ListProperty
StringListProperty
lista wspieranego typu Jeżeli rosnąco - po najmniejszym elemencie, jeżeli malejąco - po największym elemencie listy
ReferenceProperty
SelfReferenceProperty
db.Key po ścieżkach elementów (typ, id lub nazwa)
UserProperty users.User po adresie email (unikod)
BlobProperty db.Blob nie sortowane
TextProperty db.Text nie sortowane
CategoryProperty db.Category unikod Kategoria lub "tag"
LinkProperty db.Link unikod
EmailProperty db.Email unikod Podana wartość nie jest walidowana pod kątem poprawnego adresu email. W dokumencie XML będzie to gd:email.
GeoPtProperty db.GeoPt po szerokości, a następnie wysokości geograficznej Szerokość i wysokość geograficzna w postaci liczb zmiennoprzecinkowych. Na bazie georss.org.
IMProperty db.IM unikod Konto w komunikatorze internetowym. db.IM przyjmuje dwa argumenty - protocol, oraz opcjonalnie adress. Wartości dla protocol to: sip, xmpp, http://aim./, http://icq.com/, http://talk.google.com/, http://messenger.msn.com/, http://messenger.yahoo.com/, http://sametime.com/, http://gadu-gadu.pl/, unknown. W dokumencie XML (GData) odpowiada mu pole gd:im
PhoneNumberProperty db.PhoneNumber unikod
PostalAddressProperty db.PostalAddress unikod
RatingProperty db.Rating numeryczne Wartość od 0 do 100. Ocena elementu przez użytkownika.

RkBlog

Google App Engine (GAE), 6 August 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact