Usprawnienia Django pod Google App Engine

app-engine-patch

app-engine-patch zwiększa funkcjonalność Django, oraz dodaje szereg dodatkowych funkcjonalności:
 • Panel Admina (z limitem wyświetlania pierwszych 300 encji z modelu)
 • Obsługa manage.py
 • Działający komponent autoryzacji Django
 • Autoryzacja przez konta Google opcjonalna (zintegrowana z Django)
 • Sesje Django z keszowaniem w memcache
 • Obsługa memcache
 • Obsługa funkcji mail Django
 • Nieco bardziej kompletny ModelForms
 • Działający system testów Django
 • Alternatywny moduł dla httplib (powinien działać także z boto)
 • Łatwe w użyciu pakiety ZIP
 • Zintegrowany profiler
 • Obsługa generycznych widoków (list_detail, create_update i simple)
 • Serializacji/deserializacja modeli
 • Biblioteka dodatków "ragendja"
ragendja zawiera:
 • Ulepszony system autoryzacji: możesz podać własną klasę User
 • LoginRequiredMiddleware jako alternatywa dla @login_required
 • render_to_response oparte na RequestContext
 • Ulepszone ładowanie szablonów pozbywające się prefiksów w nazwach plików
 • Globalne templatetags
 • Dekorator @transaction jako alternatywa dla db.run_in_transaction
 • JSONResponse
 • ModelTestCase do testowania zawartości bazy danych
W porównaniu do google-app-engine-django projekt ten nie próbuje obsługiwać modeli Django. Oferuje dodatkowo niezależny od kont Google system użytkowników, czy też wbudowany profiler.

google-app-engine-django (appengine_helper_for_django)

google-app-engine-django to zbiór poprawek do Django zwiększających jego funkcjonalność pod GAE. Jest rozwijany m.in. przez programistów Google związanych z GAE. Projekt oferuje:
 • Obsługa większości poleceń manage.py
 • Klasa BaseModel, która wygląda tak samo jak standardowa klasa modeli Django
 • Opcja serializowania i deserializowania instancji modeli do JSON, YAML, XML
 • Obsługa systemu testów Django
 • Obsługa funkcji mail Django
 • Obsługa systemu użytkowników Django (bez grup i uprawnień) przez API GAE
 • Obsługa memcache w Django
 • Obsługa keszowania db i sesji dla Django 1.0
RkBlog

Google App Engine (GAE), 12 December 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact