RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Usprawnienia Django pod Google App Engine

app-engine-patch

app-engine-patch zwiększa funkcjonalność Django, oraz dodaje szereg dodatkowych funkcjonalności: ragendja zawiera: W porównaniu do google-app-engine-django projekt ten nie próbuje obsługiwać modeli Django. Oferuje dodatkowo niezależny od kont Google system użytkowników, czy też wbudowany profiler.

google-app-engine-django (appengine_helper_for_django)

google-app-engine-django to zbiór poprawek do Django zwiększających jego funkcjonalność pod GAE. Jest rozwijany m.in. przez programistów Google związanych z GAE. Projekt oferuje:
RkBlog

Google App Engine (GAE), 12 December 2008, Piotr Maliński

Comment article