RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Używanie Django pod GAE

W GAE mamy dostęp do Django 0.96.1 oraz Django 1.0.X. Używając czyste Django musimy pamiętać że nie będą działać komponenty zależne od bazy danych (ORM, częściowo formularze, sesje, panel admina, system użytkowników i uprawnień). Obecnie jeżeli chcemy oprzeć projekt o Django na GAE warto użyć app-engine-patch - najbardziej zaawansowanego "portu" Django na tę platformę (przywraca Panel Admina, użytkowników, uprawnienia, formularze z modeli datastore itp.) Konkurencyjny appengine_helper_for_django oferuje mniej i ma nieco inne podejście do integracji Django z nową platformą.

Poniżej przedstawiłem opis wykorzystania czystego Django na GAE. Opis app-engine-patch znajduje się w oddzielnym artykule.

Projekt Django w GAE

Dodatkowe informacje na Django on Google App Engine in 13 simple steps.
RkBlog

Google App Engine (GAE), 29 September 2008, Piotr Maliński

Comment article