Wampiryczny Wilk

 • Średniego rozmiaru Nieumarły
 • Kości Wytrzymałości: 6k12 (39 PŻ)
 • Inicjatywa: +8 (+4 zręczność, +4 ulepszona inicjatywa)
 • Prędkość: 60 stóp
 • KP: 18 (+4 zręczność, +4 naturalna)
 • Ataki: Ugryzienie +6 zwarcie
 • Obrażenia: 3k4+6
 • Twarz / zasięg: 5 stóp na 5/5 stóp
 • Ataki specjalne: ulepszone chwytanie, przewracanie
 • Specjalne zdolności: Nieumarły, wampirza regeneracja, redukcja obrażeń 15/srebro, węch
 • Rzuty obronne: Wytrzymałość +2, Refleks +6, Siła Woli +7
 • Atrybuty: Siła 18, Zręczność 19, Budowa -, Intelekt 6, Roztropność 14, Charyzma 10
 • Umiejętności: Ukrywanie się 6, Skakanie 8, Nasłuchiwanie 12, Ciche poruszanie 8, Zauważanie 10, Znajomość dziczy 6*
 • Atuty: Czujność, Ulepszona Inicjatywa
 • Klimat, środowisko: Dowolny lądowy lub podziemny
 • Występowanie: Grupy (3-18 osobników)
 • Poziom Wyzwania: 6
 • Skarb: brak
 • Charakter: Zawsze zły (charakter twórcy)
 • Postęp: 7-12 KW (średni rozmiar); 13-18 KW (duży rozmiar)

  Wampiryczne wilki powstają w wyniku plugawych eksperymentów przeprowadzanych przez złych kapłanów. Wilki te zawsze są całkowicie czarne z ciemnymi oczami żarzącymi się na ciemno pomarańczowo. Jeżeli w przeciągu ostatnich 12 godzin żywiły się krwią to ich oczy żarzą się na ciemno czerwono. Są mniejsze od innych wilków. Twórca uważany jest za przywódcę stada i może rozkazywać wilkom, które rozumieją proste komendy. Nie może jednak okazać słabości przed nimi bo mogą go opuścić. Są zazwyczaj wykorzystywane jako strażnicy.


  Walka
  Wampiryczne wilki polują jak inne, lecz żywią się krwią. Będą próbowały ugryź ręce ofiary by uniemożliwić jej użycie broni. Wilkom tym nie szkodzi światło słoneczne, lecz zazwyczaj w dzień nie pokazują się.
 • Przewracanie (zdolność nadnaturalna): Jeżeli ofiara zostanie ugryziona przez wilka to musi wykonać rzut na refleks ST 17 lub przewróci się i będzie leżała na ziemi do końca rundy.
 • Ulepszone chwytanie (zdolność nadnaturalna): Po ugryzieniu ofiary wilk może trzymać ją i jeżeli mu się to powiedzie to w każdej rundzie, w której trzyma ofiarę wyrządza jej automatycznie obrażenia od ugryzienia.
 • Nieumarły: Odporność na czary wpływające na umysł, truciznę, sen, paraliż i choroby. Odporny na trafienia krytyczne, stłuczenia, obniżenia atrybutów, wyssanie energii lub śmierci od rozległych obrażeń.
 • Wampirza regeneracja: Wilki te szybko regenerują się pijąc krew. Za każdy 1 PŻ obrażeń zadanych ofierze wilk leczy 1 PŻ swoich obrażeń.
 • Wrażliwość na światło: W świetle dziennym lub czarze o podobnym działaniu wilki te otrzymują karę -2 do testów ataku.
 • *Znajomość dziczy: premia ta odnosi się do tropienia za pomocą węchu

 • Tworzenie wampirycznego wilka
  Zły kapłan o minimum 9 poziomach musi złapać 3-18 szczeniaków, które jeszcze nie jadły surowego mięsa. Dalej kapłan odprawia rytuał, przeciwny do tych przy czarze odkupienia. Każdego dnia przez 3 miesiące musi je ręcznie karmić pokarmem zawierającym albo kilka kropli ludzkiej krwi lub pył z nieżywego wampira. Po 3 miesiącach szczenięta są w pełni dorosłe. Jeżeli nie były karmione odpowiednio to umierają. Następnie kapłan musi zabić je trucizną. Po ich zabiciu powstaną jako wampiryczne wilki. Jeżeli nie zostaną zabite w odpowiednim czasie muszą wykonać rzut na siłę woli ST 18 lub zginą. Sukces oznacza że zostaną normalnymi, lecz słabymi wilkami o dużym upodobaniu do krwi.
  RkBlog

  Rasy, klasy, potwory i przedmioty, 14 July 2008

 • Comment article
  Comment article RkBlog main page Search RSS Contact