Witaj świecie w Google App Engine

Niniejszy artykuł zaprezentuje jak w najprostszy sposób użyć Google App Engine SDK. Stworzymy prostą stronę "witaj świecie". Pobierz SDK ze strony projektu i zainstaluj/rozpakuj.
 • W katalogu SDK (google_appengine) stwórz katalog "helloworld", a w nim plik helloworld.py o kodzie:
  print 'Content-Type: text/html; charset=utf-8'
  print ''
  print 'Witaj, <b>świecie</b>!'
  
 • W katalogu aplikacji (helloworld) stwórz plik konfiguracyjny app.yaml o kodzie:
  application: helloworld
  version: 1
  runtime: python
  api_version: 1
  
  handlers:
  - url: /.*
   script: helloworld.py
  
 • W konsoli w katalogu SDK wykonaj polecenie:
  python dev_appserver.py helloworld/
 • Pod adresem http://localhost:8080/ będzie dostępna nasza aplikacja. Serwer będzie automatycznie restartował się po wprowadzeniu zmian w kodzie aplikacji.

app.yaml - konfiguracja aplikacji

Plik app.yaml jest wymagany dla każdej aplikacji i pełni rolę pliku konfiguracyjnego.
 • Na początku podajemy identyfikator aplikacji, który w przypadku przesyłania aplikacji na serwer GAE musi być taki sam jaki podany przy rejestrowania aplikacji.
 • Wersja aplikacji (version) - jeżeli wprowadzamy większe zmiany możemy zwiększyć numer wersji, co pozwoli nam na przełączanie pomiędzy wersjami aplikacji w konsoli administratora.
 • runtime, api_version określają język aplikacji (obecnie tylko Python) i wersję API (obecnie 1).
 • handlers to blok konfiguracji określający mapowania URLi na poszczególne pliki, jakie mają je obsługiwać. Mapowanie odbywa się za pomocą wyrażeń regularnych.
 • Pełny opis konfiguracji dostępny jest w dokumentacji GAE
RkBlog

Google App Engine (GAE), 11 September 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact