RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Zastosowanie protokołu OAuth w aplikacjach Django/Python

OAuth to otwarty protokół pozwalający na bezpieczną autoryzację za pomocą API dla aplikacji desktopowych, mobilnych i aplikacji internetowych. OAuth pozwala użytkownikowi dać dostęp do jego informacji, opcji na stronie A (dostawcy OAuth, np. Twitter) innej stronie B (konsumentowi) bez podawania pełnych danych uwierzytelniających (np. bez podawania loginu i hasła). Standard te obecnie jest implementowany na coraz większej ilości strony, jako że pozwala im wystawiać bezpieczniejsze API, jak i dające pewność użytkownikami co zewnętrzna strona z nimi zrobi. Przykładowa prosta aplikacja webowa przedstawiona jest na twitteroauth.appspot.com - gdzie poprzez OAuth udostępniamy stronie ostatnie tweety z naszego konta na Tweeterze.

Lista dostawców, czyli stron udostępniających API poprzez OAuth jest dość długa. Na liście tej znajdziemy Twittera, Google, MySpace, czy także Gadu Gadu. Dla twórców konsumentów - stron korzystających z takiego API dostępne jest wiele bibliotek dla różnych języków programistycznych.

OAuth i Python

Oprócz prostej biblioteki na oauth.googlecode.com istnieje wiele bibliotek nakładek na poszczególnych dostawców (np. Twittera). Wystarczy przeszukać Githuba, googlecode.com i inne serwisy tego typu. Przykładowo dla Django można użyć aplikacji django-twitterauth.

django-twitterauth w Django

Jeżeli chcesz umożliwić rejestrację/logowanie użytkowników za pomocą konta na Twitterze to prostszym rozwiązaniem może okazać się zastosowanie RPXnow.
RkBlog

Django, 17 October 2009, Piotr Maliński

Comment article