Zmienne dalogowe

Wszystkie podane niżej zwroty stosuje się w dialogach. Wynik uzależniony jest od kilku warunków. Zwrot umieszcza się w ostrych nawiasach. W tym tutorialu między nawiasami są spacje, to zapobiega ich zjadaniu przez stronę :) Uwarunkowanie "od płci osoby z którą się rozmawia" należy rozumieć tak: jeżeli "drużyna" to mówi to odnosi się do tego z kim rozmawiamy. Jeżeli odwrotnie, to odnosi się to do osoby z drużyny.

 • < BROTHERSISTER > - Zwraca wyraz "brat" lub "siostra" w zależności od płci osoby z którą się rozmawia.
 • < CHARNAME > - Zwraca twoje imię.
 • < DAY > - Zwraca wartość dzisiejszego dnia (numer, w grze).
 • < DAYANDMONTH > - Zwraca nr dzisiejszego dnia oraz miesiąć, np. 24 Mirtul
 • < DAYNIGHT > - Zwraca wyraz "dzień" lub "noc" w zależności jaka pora dnia jest w grze.
 • < DURATION > - Zwraca wartość czasu od rozpoczęcia gry (czas gry, nie rzeczywisty)
 • < DURATIONNOAND > - Tak jak Duration, tylko że pomija "i" między dniami i godzinami.
 • < GABBER > - Zwraca imię osoby, którą wyznaczyliśmy do gadania. Jeżeli była to np. Jaheria to jej imie pojawi się w Dialogu.
 • < GAMEDAYS > - Zwraca numer dni ile mineło od rozpoczęcia gry.
 • < GIRLBOY > - Zwraca "dziwczynka" lub "chłopiec" w zależności od płci osoby z którą rozmawiamy.
 • < HESHE > - Zwraca "on" lub "ona" w zależności od płci z jaką rozmawiamy :)
 • < HOUR > - Zwraca godzinę w grze (system 24h)
 • < LADYLORD > - Zwraca "Pani" lub "Panie" w zależności od płci z jaką rozmawiamy.
 • < LEVEL > - Zwraca poziom postaci z jaką rozmawiamy.
 • < MALEFEMALE > - Zwraca "samiec" lub "samica" w zależności od płci. ????
 • < MANWOMAN > - Zwraca "mężczyzna" lub "kobieta"
 • < MONTHNAME > - Zwraca nazwę danego miesiąca.
 • < PLAYER2-6 > - Zwraca Imię NPC o danym numerze w szeregu drużyny
 • < PRO_BROTHERSISTER > - Zwraca "brat" lub "siostra" w zależności od płci głównej postaci.
 • < PRO_GIRLBOY > - Zwraca "chłopiec" lub "dziewczynka" w zależności od płci głównej postaci.
 • < PRO_HESHE > - Zwraca "on" lub "ona" w zależności od płci głównej postaci..
 • < PRO_HIMHER > - Zwraca "jego" lub "jej" w zależności od płci głównej postaci.
 • < PRO_HISHER > - Zwraca "jego" lub "jej" w zależności od płci głównej postaci. ?
 • < PRO_LADYLORD > - Zwraca "Pani" lub "Panie" w zależności od płci głównej postaci
 • < PRO_MANWOMAN > - Zwraca "kobieta" lub "mężczyzna" w zależności od płci głównej postaci.
 • < PRO_RACE > - Zwraca nazwę rasy głównej postaci.
 • < PRO_SIRMAAM > - Zwraca "Proszę pana" lub "Proszę pani" w zależności od płci głównej postaci ?
 • < RACE > - Zwraca nazwę rasy postaci z którą się rozmawia.
 • < SIRMAAM > -Zwraca "Proszę pana" lub "Proszę pani" w uzależnieniu od płci postaci z którą się rozmawia.
 • < YEAR > - Zwraca rok w którym toczy się gra.
  RkBlog

  Modowanie Silnika Infinity, 14 July 2008, Piotr Maliński

 • Comment article
  RkBlog main page Search RSS Contact