RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Pytamy PHP-Fusion

Użytkownik PHP-Fusion chciał w optymalny sposób pobierać listę użytkowników z liczbą dodanych newsów. W tabeli newsów było id użytkownika a w tabeli użytkownika jego login. Wcześniej pobierał listę userów i w pętli pobierał dane o newsach licząc przez mysql_mum_rows, a wystarczy:

<?php
$result = dbquery("SELECT COUNT(news_id) AS ile, user_name FROM fusion_news LEFT JOIN fusion_users ON news_name = user_id GROUP BY user_name ORDER BY ile DESC LIMIT 50");
	while ($data = dbarray($result))
		{
		echo $data['user_name'].' napisał '.$data['ile'].' newsów.<br />';
		}
RkBlog

CMS i E-Commerce, 11 July 2008, Piotr Maliński

Comment article