Apple wydaje API Grand Central Dispatch na otwartej licencji

libdispatch zawiera implementację API w przestrzeni użytkownika zgodnego z Grand Central Dispatch z Mac OS X 10.6. Jest to technologia opracowana przez Apple ułatwiająca optymalizacje aplikacji pod wielordzeniowe procesory oparta o współbieżność zadań. Wydając ten projekt Apple liczy na rozszerzenie jej dostępności na inne platformy.

RkBlog

Mac OS X, 12 September 2009, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact