Fink - zarządzanie aplikacjami uniksowymi w Mac OS X

Fink to repozytorium pakietów aplikacji uniksowych przeniesionych na Mac OS X. Obsługa Finka jest bardzo podobna do zarządzania pakietami w dystrybucjach Linuksa - mamy repozytoria, pakiety z zależnościami, oraz menedżer pakietów "fink" (bazujący na apt-get). W repozytoriach znajdziemy wiele bibliotek dla C/C++, języków skryptowych, czy też aplikacje użytkowe (wymagające serwera X11) KDE, GNOME i inne. By zainstalować Finka należy skorzystać z gotowego obrazu DMG. Zainstalowane zostaną narzędzia konsolowe, oraz katalog /sw - w którym instalowane będą wszystkie pakiety. Dostępna jest też graficzna nakładka na Finka - Finkcommander, którego instalacja też nie powinna stwarzać problemów. Płatną nakładką jest Phynchronicity.

Repozytoria Finka podzielone są na "stabilne" i "niestabilne". W tym drugim znajdziemy większość bibliotek i pakietów, więc warto włączyć obsługę repozytoriów niestabilnych. Finka możemy obsługiwać z poziomu terminala za pomocą polecenia fink, obsługującego opcje:

  • install: instaluje/aktualizuje pakiety o podanych nazwach
  • remove: usuwa pakiety
  • purge: usuwa pakiety i pliki konfiguracyjne
  • update: aktualizuje podane pakiety
  • selfupdate: aktualizuje Finka
  • update-all: aktualizuje wszystkie aplikacje
  • list: listuje wszystkie dostępne aplikacje, opcjonalnie filtrując po podanej nazwie
  • apropos: wyszukuje pakiety po podanych słowach kluczowych
  • describe: wyświetla opisy podanych pakietów
Po instalacji Finka warto wykonać fink selfupdate w celu jego zaktualizowania, oraz skonfigurowania (w czasie którego można włączyć repozytoria unstable). Finkcommander to aplikacja graficzna i jej obsługa nie powinna być zagadką :)
finkcommander

Należy pamiętać, że wszystkie pakiety instalują się do katalogu /sw i jeżeli chcemy użyć np. Pythona z Finka to należy odwołać się do niego poprzez /sw/bin/python (lub też ustawić odpowiednie zmienne środowiskowe). Podobnie przy np. kompilacji rozszerzeń PHP z PECL dla PHP zainstalowanego przez Finka.

RkBlog

Mac OS X, 7 January 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact