Co nowego w PHP 5.3?

1 sierpnia wydano pierwszą wersję alfa PHP 5.3 - służącą jako przegląd nowych możliwości dla programistów i do wyłapywania błędów. PHP z serii 5.3 wprowadza sporo nowych funkcjonalności takich jak:

  • Przestrzenie nazw (namespaces) - czyli kontrolowanie zasięgu klas, metod, funkcji w obrębie kodu PHP umożliwiając np. stosowanie funkcji o takich samych nazwach w różnych obrębach aplikacji. (Dokumentacja)
  • Odwoływanie się do metod statycznych (Late Static Bindings) - możliwość odwoływania się m.in. do statycznych metod klasy poprzez static::nazwametody();. (Dokumentacja)
  • Nowa metoda magiczna __callStatic() - wykonywana przy próbie wywołania niedostępnej metody w statycznym kontekście. (Dokumentacja)
  • Funkcje Lambda i domykanie (Closure) - Funkcje lambda to proste jednolinijkowe funkcje, wykorzystywane w przypadkach, gdy np. potrzebujemy prostej funkcji w danym fragmencie aplikacji do wykonania prostej czynności. Zamiast definiować zwykłą funkcję, można skorzystać z funkcji lambda bezpośrednio w miejscu jej wykorzystania. Domknięcia (closures) poszerzają użyteczność funkcji lambda, a polegają na "zaszywaniem" zmiennych lokalnych w funkcjach (np. zmienne zwykłej funkcji dostępne w funkcji lambda stworzonej wewnątrz niej. (Dokumentacja)
  • Rozszerzenia Phar, intl i sqlite3 - Phar to odpowiednik na plik-kontenery JAR w Javie. Phar umożliwia budowanie pakietów z całych aplikacji w jednym pliku, co ma za zadanie ułatwienie dystrybuowania gotowych aplikacji. intl to rozszerzenie obsługujące internacjonalizację.
  • Natywny sterownik mysql - natywny dla PHP sterownik MySQLnd zastępuje libmysql
  • Brak wsparcia dla Windows 98, NT4, ME - PHP 5.3 nie będzie już obsługiwać starszych wersji MS Windows.
Więcej znajdziemy na blogu rooftopsolutions.nl, czy też na php.pl.

RkBlog

Podstawy PHP, 3 August 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact