RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

PHP 5.3.0 wydane

Wydano pierwszą stabilną wersję PHP 5.3. Nowa wersja wnosi sporo zmian do języka. Dodano funkcje lambda, przestrzenie nazw, kontrowersyjne goto, nowe rozszerzenia (ext/phar, ext/intl, ext/fileinfo, ext/sqlit

Wydano pierwszą stabilną wersję PHP 5.3. Nowa wersja wnosi sporo zmian do języka. Dodano funkcje lambda, przestrzenie nazw, kontrowersyjne goto, nowe rozszerzenia (ext/phar, ext/intl, ext/fileinfo, ext/sqlite3, ext/enchant), oraz wiele poprawek.

RkBlog

30 June 2009;

Comment article