PHP 5.3.0 wydane

Wydano pierwszą stabilną wersję PHP 5.3. Nowa wersja wnosi sporo zmian do języka. Dodano funkcje lambda, przestrzenie nazw, kontrowersyjne goto, nowe rozszerzenia (ext/phar, ext/intl, ext/fileinfo, ext/sqlite3, ext/enchant), oraz wiele poprawek.

RkBlog

Podstawy PHP, 30 June 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact