RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

PHP 5.3.0 wydane

Wydano pierwszą stabilną wersję PHP 5.3. Nowa wersja wnosi sporo zmian do języka. Dodano funkcje lambda, przestrzenie nazw, kontrowersyjne goto, nowe rozszerzenia (ext/phar, ext/intl, ext/fileinfo, ext/sqlite3, ext/enchant), oraz wiele poprawek.

RkBlog

Podstawy PHP, 30 June 2009, Piotr Maliński

Comment article