Flickr API

flickr.com to wyszukiwarka grafik a zarazem coś w rodzaju galerii, do której możemy dodawać własne zdjęcia, całe albumy, skalować i operować na załadowanych grafikach. Dostępne zdjęcia można także komentować, oceniać. Zaletą flickr jest nie tylko mnogość opcji ale także API umożliwiające dostęp do zasobów galerii z poziomu własnych aplikacji. Na początek musimy zarejestrować się na flickr.com (za darmo) a następnie również za darmo stworzyć klucz api - link. Na stronie Flickr API znajdziemy opis całego API oraz listę dostępnych skryptów dla danego języka. W tym artykule nie będziemy korzystać z żadnego pośrednika.

Z serwisem możemy porozumiewać się trzema sposobami:
 • REST
 • XML-RPC
 • SOAP
Gdzie "REST" to prosty format zapytania/odpowiedzi bazujący na linku ze zmiennymi typu http://www.flickr.com/services/rest/?method=flickr.NAZWA_METODY. Naszym zadaniem będzie pobranie strony z odpowiednimi parametrami. Można to zrobić poprzez funkcję get_file_contents jeżeli serwer na to pozwala lub z pomocą biblioteki php PEAR HTTP_REQUEST. Oto przykład:
<?php
require_once "HTTP/Request.php";
$req = new HTTP_Request('http://www.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.search&text=gentoo&api_key=KLUCZ_API');
if (PEAR::isError($req->sendRequest()))
	{
	echo 'Nie udało się wczytać strony ';
	}
$file = $req->getResponseBody();
highlight_string($file);

if (!$file = @file_get_contents('http://www.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.search&text=gentoo&api_key=KLUCZ_API'))
	{
	echo 'Nie udało się wczytać strony ';
	}
highlight_string($file);
W powyższym przykładzie wywołujemy metodę flickr.photos.search służącą do wyszukiwania zdjęć, podajemy zmienną text oznaczającą frazę do wyszukania (patrz dokumentacja) oraz klucz api poprzez zmienną api_key (nazwy zmiennych są ściśle określone). Oto przykładowa odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rsp stat="ok">
<photos page="1" pages="10" perpage="100" total="978">
  <photo id="146257639" owner="13999822@N00" secret="22964223f6" server="48" title="Nesting Gentoo Penguins" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="146250996" owner="13999822@N00" secret="fa84ba9bf5" server="38" title="Swimming Gentoo" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="146239765" owner="13999822@N00" secret="b795fa0288" server="46" title="Swimming Gentoo" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="146238256" owner="13999822@N00" secret="71aa0947e0" server="47" title="Swimming Penguins (King &amp; Gentoo)" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="145869311" owner="78807897@N00" secret="983a855064" server="51" title="Screenshot Linux Gentoo Kde" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="145794300" owner="35143669@N00" secret="77349e9ef9" server="49" title="Screenshot! @ 14.05.06 00:27" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="145626529" owner="97717190@N00" secret="d7844c0554" server="47" title="One Gentoo One Rockhopper" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="145566125" owner="95648763@N00" secret="b31c6867ca" server="51" title="Mess" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="145474701" owner="13083950@N00" secret="d0e3893f83" server="50" title="flux" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="145456698" owner="80481047@N00" secret="dc38ed4631" server="52" title="_DSC4701" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="145456699" owner="80481047@N00" secret="d43ecb6f80" server="51" title="_DSC4702" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="143997701" owner="45075446@N00" secret="6536dcd551" server="47" title="State of the screen, nine days later..." ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="142824964" owner="85936780@N00" secret="9d5faadf00" server="50" title="Asahiyama zoo, Asahikawa, Japan" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="142326029" owner="55075733@N00" secret="85c8bdd5bc" server="54" title="'Time for dinner' Gentoo Penguins, Godthul" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="142325283" owner="55075733@N00" secret="f6667e788f" server="48" title="Gentoo Penguin family, Prion Island" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
  <photo id="142325206" owner="55075733@N00" secret="84564b1782" server="50" title="Gentoo's and Fur Seals, Prion Island" ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
</photos>
</rsp>
Jak widzimy flickr zwróci nam w odpowiedzi dane w formacie XML tak więc kolejnym krokiem będzie jego parsowanie np. poprzez simplexml (jak ktoś nie ma PHP5 to będzie musiał się bardziej wysilić... polecam parsery z PEARa). Należy też zwrócić że niektóre metody wymagają autoryzacji (zalogowania). Logowaniem i korzystaniem z zależnych metod zajmiemy się później :)

Oto prosta klasa zwracająca tablicę z danymi dla kilku metod flickr API. Nazwy odpowiadają tym z Flickra:
<?php
class flickr
{
public function __construct($api_key)
	{
	$this->api_key = $api_key;
	}
public function search($query)
	{
	$x = simplexml_load_file('http://www.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.search&text='.$query.'&api_key='.$this->api_key);
	$ret['total'] = (int)$x->photos['total'];
	foreach($x->photos->photo as $res)
		{
		$r[] = array('id' => (int)$res['id'], 'title' => (string)$res['title'], 'owner' => (string)$res['owner'], 'secret' => (string)$res['secret']);
		}
	$ret['img'] = $r;
	return $ret;
	}
public function getContext($photo_id)
	{
	$x = simplexml_load_file('http://www.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getContext&photo_id='.$photo_id.'&api_key='.$this->api_key);
	$ret = array('prev' => array('id' => (int)$x->prevphoto['id'], 'title' => (string)$x->prevphoto['title'], 'url' => (string)$x->prevphoto['url'], 'thumb' => (string)$x->prevphoto['thumb']), 'next' => array('id' => (int)$x->nextphoto['id'], 'title' => (string)$x->nextphoto['title'], 'url' => (string)$x->nextphoto['url'], 'thumb' => (string)$x->nextphoto['thumb']));
	return $ret;
	}
public function getSizes($photo_id)
	{
	$x = simplexml_load_file('http://www.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getSizes&photo_id='.$photo_id.'&api_key='.$this->api_key);
	foreach($x->sizes->size as $res)
		{
		$ret[] = array('width' => (int)$res['width'], 'height' => (int)$res['height'], 'source' => (string)$res['source'], 'url' => (string)$res['url']);
		}
	return $ret;
	}
public function getInfo($photo_id)
	{
	$x = simplexml_load_file('http://www.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getInfo&photo_id='.$photo_id.'&api_key='.$this->api_key);
	$ret = array('secret' => (string)$x->photo['secret'], 'dateuploaded' => (int)$x->photo['dateuploaded'], 'url' => (string)$x->photo->urls->url,
	'owner' => array('nsid' => (int)$x->photo->owner['nsid'], 'username' => (string)$x->photo->owner['username'], 'realname' => (string)$x->photo->owner['realname'], 'location' => (string)$x->photo->owner['location']));
	return $ret;
	}
public function getRecent($per_page)
	{
	$x = simplexml_load_file('http://www.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.getRecent&per_page='.$per_page.'&api_key='.$this->api_key);
	foreach($x->photos->photo as $res)
		{
		$ret[] = array('id' => (int)$res['id'], 'title' => (string)$res['title'], 'owner' => (string)$res['owner'], 'secret' => (string)$res['secret']);
		}
	return $ret;
	}

// przykładowe użycie
$a = new flickr('KLUCZ');
print_r($a->getRecent(10));
}
Co zwróci tablicę typu:
Array
(
  [0] => Array
    (
      [id] => 148203694
      [title] => BPS
      [owner] => 32209495@N00
      [secret] => 4194ba4391
    )

  [1] => Array
    (
      [id] => 148203690
      [title] => alfred sleeping
      [owner] => 15821971@N00
      [secret] => 87f2a90074
    )

  [2] => Array
    (
      [id] => 148203660
      [title] => Over the Shoulder
      [owner] => 13404703@N00
      [secret] => cf5d30eed2
    )

  [3] => Array
    (
      [id] => 148203687
      [title] => Simple
      [owner] => 56427717@N00
      [secret] => 07255e0692
    )

  [4] => Array
    (
      [id] => 148203686
      [title] => GetThumb;jsessionid=B794DDE3ACDBF37BF7CECFADF7C688E1
      [owner] => 82997612@N00
      [secret] => a902df5230
    )

)
By utworzyć link do zdjęcia wystarczy wstawić dane: http://www.flickr.com/photos/OWNER/ID/. W kolejnych artykułach zajmiemy się praktycznym wykorzystaniem API flickra na stronach www :)
RkBlog

PHP w Akcji, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact