Francuzi wydają imponującą książkę poświęconą planetom Układu Słonecznego

Francuscy miłośnicy astronomii są bardzo aktywni i kolejnym ich owocem będzie książka Astronomie Planétaire będąca almanachem współczesnej fotografii i obserwacji planet, Księżyca, czy Słońca. Liczne grono autorów zapewnia wysoki poziom merytoryczny książki, jak i szeroki zakres poruszanych tematów - od obserwacji wizualnych, poprzez kompletny przewodnik astrofotografa aż po część naukową dotyczącą ruchu chmur w atmosferze Jowisza, Urana, czy ukazywaniu detali atmosfery Wenus.

Wersja francuskojęzyczna będzie dostępna już niebawem, natomiast wersja anglojęzyczna jest planowana gdzieś na drugą połowę 2015 roku.

RkBlog

Astrofotografia planetarna, 30 November 2014, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact