RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Huawei E220

Huawei E220 to jeden z modemów oferowanych w usłudze Blueconnect, czy iPlus. Do transmisji modem wykorzystuje technologie HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS i podłączany jest przez złącze USB. Modem ten pod starymi kernelami (starszy niż 2.6.20-rc2) zachowuje się jak nośnik danych ("mass storage device"). Kernel w wersji 2.6.20-rc2 lub nowszej ignoruje opcję nośnika danych (modem zawiera w sobie oprogramowanie dla MS Windows i Mac OS X) i odpowiednio wykrywa modem. Odnośnie kernela wymagane są następujące standardowe komponenty:
Device Drivers --->
  USB support --->
         OHCI HCD support

Device Drivers --->
  Network device support --->
         PPP (point-to-point protocol) support
         PPP support for async serial ports
Każda dystrybucja powinna mieć odpowiednie moduły. Po podłączeniu modemu w dmesg powinny pojawić się komunikaty tego typu ("GSM modem"):
usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver usb-storage
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
USB Mass Storage support registered.
usb 4-1: USB disconnect, address 2
usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb-storage: probe of 4-1:1.0 failed with error -5
usb-storage: probe of 4-1:1.1 failed with error -5
scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 3
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbserial: USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
option 4-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 4-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 4-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 4-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
usbcore: registered new interface driver option
option: USB Driver for GSM modems: v0.7.2
W lshw modem może być prezentowany jako CD-ROM:
*-usb
          description: Mass storage device
          product: HUAWEI Mobile
          vendor: HUAWEI Technologies
          physical id: 1
          bus info: usb@4:1
          logical name: scsi7
          version: 0.00
          capabilities: usb-1.10 scsi emulated scsi-host
          configuration: driver=usb-storage maxpower=500mA speed=12.0MB/s
         *-cdrom
           description: SCSI CD-ROM
           product: Mass Storage
           vendor: HUAWEI
           physical id: 0.0.0
           bus info: scsi@7:0.0.0
           logical name: /dev/cdrom1
           logical name: /dev/scd1
           logical name: /dev/sr1
           version: 2.31
           capabilities: removable audio
           configuration: ansiversion=2 status=ready
          *-medium
             physical id: 0
             logical name: /dev/cdrom1
Jeżeli wszystko przebiegło zgodnie z planem modem gotowy jest do połączenia się z internetem (np. za pomocą NetworkManagera w wersji 0.7 lub nowszej). W przeprowadzonych testach nie udało mi się połączyć za pomocą Global UMTS (podejżewam że stosuje błędne skrypty, plus trzeba czekać 6 minut aż zacznie łączyć wersja darmowa). W przypadku UMTSmon problemów nie było. Wystarczyło w profilu włączyć "noaut" (karta bez PINu) i usunąć "replace default route" jako że PPP tego nie rozpoznawało. Nie trzeba było zmieniać rozpoznania karty z CD-ROMu na modem.
huauwei_220_umtsmon1
huauwei_220_umtsmon2
RkBlog

Akcesoria i różności, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article