Instalacja Nginx

Wiele dystrybucji Linuksa i BSD zawiera pakiety nginx w swoich repozytoriach. Można też pobrać źródła i skompilować samemu za pomocą standardowego:
./configure && make && make install
Configure przyjmuje następujące opcje:
--prefix=ŚCIEŻKA - Ścieżka do instalacji całego serwera, domyślnie to /usr/local/nginx, dla Linuksa ścieżka systemowa to /usr.
--sbin-path=ŚCIEŻKA - Ścieżka ulokowania pliku wykonywalnego nginxa, domyślnie PREFIX/sbin/nginx.
--conf-path=ŚCIEŻKA - Domyślna lokacja nginx.conf, domyślnie PREFIX/conf/nginx.conf.
--pid-path=ŚCIEŻKA - Ścieżka do nginx.pid jeżeli nie określona przez dyrektywę "pid" w nginx.conf. Domyślnie PREFIX/logs/nginx.pid.
--error-log-path=ŚCIEŻKA - Lokacja logów błędów jeżeli nie określona przez "error_log" w nginx.conf. Domyślnie PREFIX/logs/error.log.
--http-log-path=ŚCIEŻKA - Lokacja logów dostępu jeżeli nie określona przez "access_log" w nginx.conf. Domyślnie PREFIX/logs/access.log.
--user=UŻYTKOWNIK - Domyślny użytkownik używany przez nginx jeżeli nie określone w nginx.conf za pomocą dyrektywy "user". Domyślnie "nobody".
--group=GRUPA - Tak jak --user, określa grupę, domyślnie "nobody".
--without-http_gzip_module - Nie kompiluje modułu gzip. Włączone wymaga zlib.
--without-http_rewrite_module - Nie kompiluje modułu rewrtie dla HTTP. Włączone wymaga PCRE.
--without-http_proxy_module - Nie kompiluje modułu proxy.
--with-http_ssl_module - Dodaje obsługę SSL i połączeń HTTPS. Wymaga OpenSSL. W Debianie jest to libssl-dev.
--with-pcre=ŚCIEŻKA - Ścieżka do bibliotek PCRE
--with-zlib=ŚCIEŻKA - Ścieżka do zlib
--with-cc-opt=OPCJE - Dodatkowe parametry dołączane do CFlags. Dla PCRE pod FreeBSD wymagane jest --with-cc-opt="-I /usr/local/include". Jeżeli używasz select() i trzeba zwiększyć ilość deskryptorów pliku dodaj: --with-cc-opt="-D FD_SETSIZE=2048"
--with-ld-opt=OPCJE - Dodatkowe parametry dla ld. Dla PCRE pod FreeBSD trzeba dodać --with-ld-opt="-L /usr/local/lib".

Gentoo

Nginx dostępny jest w portage i posiada szereg flag USE:
USE="fastcgi pcre ssl zlib debug imap perl status threads
Włączają one określone funkcjonalności. Kompilacja nie powinna nastręczać problemów.
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact