ngx_http_access_module

Moduł ngx_http_access_module udostępnia prostą kontrolę dostępu na bazie adresów IP klientów. Przykład:
location / {
  deny  192.168.1.1;
  allow  192.168.1.0/24;
  allow  10.1.1.0/16;
  deny  all;
}
Reguły sprawdzane są od pierwszej aż do pierwszego trafienia.

allow

Składnia: allow [ address | CIDR | all ]
Domyślnie: brak
Dla bloków: http, server, location, limit_except

deny

Składnia: deny [ address | CIDR | all ]
Domyślnie: brak
Dla bloków: http, server, location, limit_except
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact