ngx_http_autoindex_module

Listuje zawartość katalogów jeżeli ngx_http_index_module nie znajdzie pliku index. Przykład:
location  /  {
    autoindex  on;
}


autoindex

Składnia: autoindex [ on|off ]
Domyślnie: autoindex off
Dla bloków: http, server, location
Włącza/Wyłącza automatyczne listowanie katalogów.

autoindex_exact_size

Składnia: autoindex_exact_size [ on|off ]
Domyślnie: autoindex_exact_size on
Dla bloków: http, server, location
Określa sposób wyświetlania rozmiaru plików - dokładny lub zaokrąglony do kilo/mega/gigabajtów.

autoindex_localtime

Składnia: autoindex_localtime [ on|off ]
Domyślnie: autoindex_localtime off
Dla bloków: http, server, location
Włącza wyświetlanie czasów modyfikacji itp. plików w czasie lokalnym a nie GMT
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact