ngx_http_flv_module

Ten moduł umożliwia "szukanie" wewnątrz plików FLV z pomocą określonych odcinków czasowych. By zbudować moduł należy dodać --with-http_flv_module do konfiguracji. Przykład:
location ~ \.flv$ {
    flv;
}


flv

Składnia: flv
Domyślnie: None
Dla bloków: location
Włącza strumieniowanie plików flv dla podanej lokacji.
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact