ngx_http_browser_module

Od wersji 0.4.3. Moduł ten tworzy zmienne o wartościach zależnych od użytego klienta ("User-agent" w nagłówku żądania).
$modern_browser - przechowuje wartość ustaloną przez dyrektywę modern_browser_value jeżeli przeglądarka zidentyfikowana jest jako "współczesna przeglądarka"
$ancient_browser - to samo dla dyrektywy ancient_browser_value i "przestarzałych" przeglądarek
$msie zawsze ma wartość 1 jeżeli przeglądarka identyfikuje się jako MSIE. Przykłady:
modern_browser_value "modern.";
modern_browser msie 5.5;
modern_browser gecko 1.0.0;
modern_browser opera 9.0;
modern_browser safari 413;
modern_browser konqueror 3.0;
index index.${modern_browser}html index.html;

Przekierowanie dla starych przeglądarek:
modern_browser msie 5.0;
modern_browser gecko 0.9.1;
modern_browser opera 8.0;
modern_browser safari 413;
modern_browser konqueror 3.0;
modern_browser unlisted;
ancient_browser Links Lynx Netscape4;

if ($ancient_browser){
  rewrite  ^  /ancient.html;
}


ancient_browser

Składnia: ancient_browser line [ line... ]
Domyślnie: no
Dla bloków: http, server, location
Dyrektywa przypisuje podane podłańcuchy, według których będzie sprawdzana wartość "User-agent" jako "przestarzałe". Specjalna wartość "netscape4" odpowiada "^Mozilla/[1-4]"

ancient_browser_value

Składnia: ancient_browser_value line
Domyślnie: ancient_browser_value 1
Dla bloków: http, server, location
Przypisuje wartości $ancient_browser.

modern_browser

Składnia: modern_browser browser version|unlisted
Domyślnie: no
Dla bloków: http, server, location
Określa "współczesne" przeglądarki. Można podać: msie, gecko (rodzina mozilla) opera, safari, konqueror. Wartość specjalna "unlisted" każe traktować nielistowane przez "ancient_browser" ani przez "modern_browser" jako współczesne.

modern_browser_value

Składnia: modern_browser_value line
Domyślnie: modern_browser_value 1
Dla bloków: http, server, location
Przypisuje wartości $modern_browser.
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact