Integracja grafenu na matrycach CMOS

Grafen, kolejny nowoczesny materiał mający szansę odmienić wiele technologii wchodzi także do matryc CMOS. Na razie prace są na wczesnym stanie rozwoju i daleko jeszcze do produkcyjnego wykorzystania grafenu w tanich matrycach. Niemniej obecne wyniki wskazują na to iż matryce z grafenem będą czułe od ultrafioletu po podczerwień (szacunkowo 300-2000nm) - w większym zakresie niż obecne matryce krzemowe.

Na Image Sensors World możemy przeczytać o pojawiających się publikacjach dotyczących grafenu. Jedną z nich jest integracja grafenu na matrycy CMOS z wykorzystaniem kropek kwantowych. Inne publikacje także wskazują na szeroki zakres długości fal matryc grafenowych.

W astronomii czułość w przedziale 1000-2000nm jest używana przez profesjonalne obserwatoria do m.in badań planet Układu Słonecznego. W tym zakresie występują silne pasma absorpcyjne metanu i innych składników gazowych gigantów. Także kontrast chmur Urana jest znacznie lepszy w podczerwieni niż w paśmie widzialnym. Gdy amatorzy uzyskają dostęp do matryc grafenowych możemy spodziewać się nowych typów fotografii planetarnej, bardziej szczegółowych zdjęć Urana i jego pierścieni.

RkBlog

Astrofotografia planetarna, 13 March 2017, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact