RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

TechLab ED77

Procedura instalacyjna modemu ED77 w systemie Linux w oparciu o materiały firmy TechLab2000

Instalacja modemu ED77

Do prawidłowego wykonania procedury instalacyjnej są wymagane uprawnienia administracyjne (root). By zainstalować modem należy:

Dodatkowe wskazówki dla instalacji

Połączenia z operatorem

W celu nawiązania polecenia z operatorem należy wydać polecenie
pppd call orange
W celu przerwania połączenia należy wydać polecenie
kill-ppp.sh
kill-ppp.sh jest skryptem pochodzącym z archiwum ed77-orange.tar.gz

Problemy z wykryciem modemu ED77

Autor: Krzysztof Ciesielski (na podstawie materiałów firmy TechLab2000)
RkBlog

Akcesoria i różności, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article