TechLab ED77

Procedura instalacyjna modemu ED77 w systemie Linux w oparciu o materiały firmy TechLab2000

Instalacja modemu ED77

Do prawidłowego wykonania procedury instalacyjnej są wymagane uprawnienia administracyjne (root). By zainstalować modem należy:
 • pobrać skrypt ze strony http://www.tl2000.com.pl
 • rozpakować archiwum w katalogu domowym użytkownika poleceniem:
  tar -zxf ed77-orange.tar.gz
 • przekopiować zawartość katalogu ppp/peers do /etc/ppp/peers poleceniem:
  cp ppp/peers/* /etc/ppp/peers
 • zmodyfikować linię w pliku /etc/ppp/peers/orange-connect-chat
  "READY
  
  OK"-"AT+CPIN="0000""-OK "
  wstawiając zamiast 0000 właściwy PIN dla posiadanej karty SIM
 • podłączyć modem do gniazda USB i sprawdzić czy w logu systemowym pojawiła się informacja o dołączeniu modemu. Aby podejrzeć plik z logiem należy wydać polecenie
  tail /var/log/messages
  lub
  dmesg
 • Przykładowa zawartość pliku z logiem wygląda następująco:
  Jan 16 12:16:46 (none) kernel: usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 11
  Jan 16 12:16:47 (none) kernel: ftdi_sio 1-2:1.0: FTDI FT232BM Compatible converter detected
  Jan 16 12:16:47 (none) kernel: usb 1-2: FTDI FT232BM Compatible converter now attached to ttyUSB0
 • Należy zanotować nazwę urządzenia szeregowego pod którą modem jest dostępny w systemie. Nazwa jest podana w logu po wyrażeniu "attached to". W dalszej części przewodnika nazwa ta będzie oznaczana przez $NAME. Jeżeli urządzenie nie zostało wykryte, to należy przejść do działu "Problemy z wykryciem modemu ED77"
 • należy sprawdzić czy jest dostępny w systemie plików plik o nazwie /dev/$NAME. W tym celu należy wydać polecenie:
  ls /dev/$NAME (np. gdy $NAME=ttyUSB0, to ls /dev/ttyUSB0)
 • Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o braku pliku, to należy wydać polecenie mknod /dev/$NAME c 188 n gdzie n oznacza liczbę podana po USB w $NAME, dla ttyUSB0, n równa się 0
 • jeżeli $NAME jest inne niż ttyUSB0, to należy zmodyfikować zawartość pliku /etc/ppp/orange. W tym celu należy zastąpić w tym pliku ciąg "ttyUSB0", ciągiem $NAME.

Dodatkowe wskazówki dla instalacji

 • należy zmodyfikować uprawnienia do plików orange, orange-connect-chat i orange-disconnect-chat z katalogu /etc/ppp zgodnie z lokalną polityką bezpieczeństwa, mając np. na uwadze ze PIN do karty jest jawnie podawany w pliku orange-connect-chat.
 • jeżeli skrypty w używanej dystrybucji nie modyfikują pliku resolv.conf automatycznie po nawiązaniu połączenia, to należy zmodyfikować plik /etc/resolv.conf o adresy serwerow DNS, np.
  nameserver 194.9.223.79
  nameserver 217.17.34.10
  Podane wartości należy zastąpić, wartościami wyświetlanymi po nawiązaniu połączenia w polach "primary DNS address" i "secondary DNS address".

Połączenia z operatorem

W celu nawiązania polecenia z operatorem należy wydać polecenie
pppd call orange
W celu przerwania połączenia należy wydać polecenie
kill-ppp.sh
kill-ppp.sh jest skryptem pochodzącym z archiwum ed77-orange.tar.gz

Problemy z wykryciem modemu ED77

 • należy upewnić się, że obsługa USB jest włączona w BIOS-ie, (jeżeli wogóle nie działa nic na USB)
 • sprawdzić czy kernel został skompilowany z następującymi modułami i komponentami (praktycznie wszystkie dystrybucje je zawierają):
  +. USB
  - USB support
  - Support for Host-side USB
  - USB device filesystem
  - EHCI HCD (USB 2.0) support
  - OHCI HCD support
  - UHCI HCD (most Intel and VIA) support
  - USB Human Interface Device (full HID) support
  + PPP
  - PPP (point-to-point protocol) support
  - PPP support for async serial ports
  - PPP support for sync TTY ports
  - PPP Deflate compression
  - PPP BSD-Compress compression
  + FTDI
Autor: Krzysztof Ciesielski (na podstawie materiałów firmy TechLab2000)
RkBlog

Akcesoria i różności, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact