Moje klasy na phpclasses.org

Oto przegląd moich klas dostępnych na phpclasses.org. Klasy posiadają dokumentację w języku angielskim. Wsparcie - na forum Biblioteki :nice:

punFramework

Opisany w tej Bibliotece - mały framework MVC dla punBB 1.3 umożliwiający efektywne tworzenie nowych aplikacji w pełni zintegrowanych z forum.

Podcast Parser

Parsuje do tablicy i generuje z tablicy kanały Podcastów. Wymaga PHP5. [4 miejsce w Styczniu 2006]

PHP RTWindows

Nakładka na skryp JS tworzący ruchome i skalowalne okna. Niestety RTWindows nie są w pełni kompatybilne z Operą i Konquerorem i okna mogą wyglądać nieco inaczej pod tymi przeglądarkami. Możliwości:
  • Generuje okna (przesuwalne, skalowalne itp.) za pomocą kodu PHP
  • tytuł, treść, położenie i rozmiar kontrolowane przez klasę
  • Generator CSS dla zestawów grafik.
  • Łatwa integracja z XAJAXem
Konstruktor:
$a = new prtw('themes/orange', '');
Pierwszy parametr to ścieżka do katalogu ze skórką, drugi to ścieżka do pliku phprtw.js

Dodawanie CSS i JS:
<?php
echo $a->js_init();
Zwraca łańcuch z kodem HTML dodającym CSS i JS

Tworzenie okna:
<?php
echo $a->do_window('title', 'content', 'UNIQUE NAME', 'UNIQUE ID');
Gdzie title - tytuł okna (string), content - zawartość okna (string), UNIQUE NAME alfanumeryczna unikalna nazwa okna, np win1", "win2", UNIQUE ID - unikalne id.

Wywołanie okien:
<?php
echo $a->exec_windows(
array(
	<B>'UNIQUE NAME' => array('x' => 100, 'y' => 100, 'id' => 'UNIQUE ID', 'width' => 400, 'height' => 200)</B>
	)
);
Gdzie UNIQUE NAME i UNIQUE ID to name/id istniejących okien. x i y - odległość w pikselach od górnego lewego rogu (określa gdzie na stronie pojawi się okno), width i height - rozmiar okna. Dla każdego okna trzeba podać taką tablicę w exec_windows

OpenOffice 2 HTML i ODT 2 XHTML

Klasy konwertujące pliki OpenDocument Text (używane m.in. przez OpenOffice) do kodu XHTML z ekstrakcją grafik. Zalecam obecnie stosowanie "ODT 2 XHTML" jako że stosuje ona konwersję XSL dając znacznie lepszy rezultat. Wymaga PHP5 z obsługą XML, ZIP, XSL i DOM [1 Miejsce w Październiku 2005 dla "OpenOffice 2 HTML"]

MySite with Wikipedia

Umożliwia pobranie i edycję stron MediaWiki w tym tych na Wikipedii. Pobiera samą treść danej strony, przez co łatwo wkomponować ją we własny szablon. [5 miejsce w Listopadzie 2005]

HTML Friends

Zbiór różnych skryptów JS owiniętych w postaci klasy PHP. Dostępne skrypty to: pływające okna, wybieracz kolorów, kalendarz, tabela z podświetlaniem, tabela sortowana, tooltip, zakładki i menu. [2 miejsce w Marcu 2006]

Forums Integrator

Dwie klasy ułatwiające proste integracje punBB i phpBB z innymi skryptami.

Flickr API Parser

Klasa obsługująca kilka podstawowych wywołań API Flickr.com [6 miejsce w Maju 2006]
RkBlog

PHP w Akcji, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact