ngx_http_auth_basic_module

Umożliwia ograniczenie dostępu do elementów strony z wykorzystaniem uwierzytelniania HTTP Basic Authentication. Przykład:
location / {
  auth_basic      "Restricted";
  auth_basic_user_file conf/htpasswd;
}


auth_basic

Składnia: auth_basic [ text|off ]
Domyślnie: auth_basic off
Dla bloków: http, server, location, limit_except
Ta dyrektywa dołącza testowy login i hasła dla uwierzytelniania HTTP Basic Authentication.

auth_basic_user_file

Składnia: auth_basic_user_file the_file
Domyślnie: brak
Dla bloków: http, server, location, limit_except
Określa plik htpasswd dla uwierzytelniania. Format pliku jest następujący:
user:pass
user2:pass2:comment
user3:pass3
Hasła muszą być zakodowane za pomocą crypt, można też wygenerować taki plik za pomocą htpasswd z Apache.
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact