ngx_http_charset_module

Ten moduł dodaje kodowanie tekstu do nagłówka odpowiedzi "Content-Type indicated". Dodatkowo może przekodować dane z jednego kodowania na drugie (z serwera do klienta i tylko dla jedno-bajtowych kodowań) Przykład:
charset windows-1251;
source_charsetkoi8-r;


charset

Składnia: charset the_coding|off
Domyślnie: charset off
Dla bloków: http, server, location, if in location
Dpdaje wiersz "Content-Type" do nagłówków odpowiedzi ze wskazanym kodowaniem. Jeżeli kodowanie jest inne niż w "source_charset" to nastąpi przekodowanie. Wartość "off" wyłącza dodawanie tego wiersza.

charset_map

Składnia: charset_map the_coding1 the_coding2 {...}
Domyślnie: no
Dla bloków: http, server, location
Dyrektywa opisuje tabelę przekodowania z jednego kodowania w drugie. Przykład:
charset_mapkoi8-rwindows-1251 {
C0FE ; # small yu
C1E0 ; # small a
C2E1 ; # small b
C3F6 ; # small ts
...
}


override_charset

Składnia: override_charset on|off
Domyślnie: override_charset off
Dla bloków: http, server, location, if in location
Określa czy przeprowadzić przekodowanie danych otrzymanych z "proxowanego" serwera lub serwera FastCGI jeżeli "Content-Type" istnieje. Jeżeli przekodowanie jest dozwolone to jako oryginalne kodowanie przyjmowane jest to podane w nagłówku.

source_charset

Składnia: source_charset the_coding
Domyślnie: no
Dla bloków: http, server, location, if in location
Określa bazowe kodowanie odpowiedzi. Jeżeli jest inne niż to podane dla "charset" to dane będą przekodowane.
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact