ngx_http_dav_module

Ten moduł dodaje metody PUT, DELETE i MKCOL dla HTTP i WebDAV. Moduł nie jest domyślnie kompilowany i by go skompilować dodaj do ./configure --with-http_dav_module. Przykład:
location / {
  root   /data/www;
  client_body_temp_path /data/client_temp;

  dav_methods PUT DELETE MKCOL;

  create_full_put_path  on;
  dav_access       group:rw all:r;

  limit_except GET {
    allow 192.168.1.0/32;
    deny  all;
  }
}


dav_access

Składnia: dav_access user:permissions [users:permissions] ...
Domyślnie: dav_access user:rw
Dla bloków: http, server, location
Przypisuje prawa dostępu dla plików i katalogów. Przykład:
dav_accessuser:rwgroup:rwall:r;
Jeżeli przypisujemy uprawnienia "forgroupsorall", wtedy nie trzeba podawać uprawnień dla użytkowników:
dav_accessgroup:rwall:r;


dav_methods

Składnia: dav_methods [off|put|delete|mkcol] ...
Domyślnie: dav_methods off
Dla bloków: http, server, location
Aktywuje określone metody dla HTTP i WebDAV. Dla metody PUT docelowy plik musi znajdować się na tej samej partycji, na której znajduje się katalog z plikami tymczasowymi.

create_full_put_path

Składnia: create_full_put_path on|off
Domyślnie: create_full_put_path off
Dla bloków: http, server, location
Domyślnie PUT może tworzyć pliki w istniejących katalogach. Ta dyrektywa umożliwia tworzenie wszystkich potrzebnych katalogów.
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact