ngx_http_gzip_module

ngx_http_gzip_module Moduł ten zapewnia kompresję gzip w locie. Przykład:
  gzip       on;
  gzip_min_length 1000;
  gzip_proxied   expired no-cache no-store private auth;
  gzip_types    text/plain application/xml;


gzip

Składnia: gzip on|off
Domyślnie: gzip off
Dla bloków: http, server, location, if (x) location
Włącza/Wyłącza kompresję

gzip_buffers

Składnia: gzip_buffers number size
Domyślnie: gzip_buffers 4 4k/8k
Dla bloków: http, server, location
Określa ilość i rozmiar buforów, w których zapisywane będą skompresowane żądania. Domyślnie 4K lub 8K, w zależności od systemu.

gzip_comp_level

Składnia: gzip_comp_level 1..9
Domyślnie: gzip_comp_level 1
Dla bloków: http, server, location
Stopień kompresji - 1 najsłabszy lecz najszybszy, 9 - najsilniejszy lecz najwolniejszy.

gzip_min_length

Składnia: gzip_min_length length
Domyślnie: gzip_min_length 0
Dla bloków: http, server, location
Minimalny rozmiar odopowiedzi jaki będzie kompresowany. Rozmiar odpowiedzi określany na podstawie "Content-Length"

gzip_http_version

Składnia: gzip_http_version 1.0|1.1
Domyślnie: gzip_http_version 1.1
Dla bloków: http, server, location
Włącza/Wyłącza kompresję gzip w zależności od wersji żądania HTTP

gzip_proxied

Składnia: gzip_proxied [off|expired|no-cache|no-store|private|no_last_modified|no_etag|auth|any] ...
Domyślnie: gzip_proxied off
Dla bloków: http, server, location
Zezwala lub blokuje kompresję gzip dla proxowanych żądań.
off - wyłącza gzipowanie dla proxowanych żądań
expired - włącza kompresję jeżeli nagłówki "Expires" blokują keszowanie
no-cache - włącza kompresję jeżeli "Cache-Control" ma wartość "no-cache"
no-store - włącza kompresję jeżeli "Cache-Control" ma wartość "no-store"
private - włącza kompresję jeżeli "Cache-Control" ma wartość "private"
no_last_modified - włącza kompresję jeżeli nie podane jest "Last-Modified"
no_etag - włącza kompresję jeżeli nie ma nagłówka "ETag"
auth - włącza kompresję jeżeli są nagłówki "Authorization"
any - włącza żądania dla wszystkich proxowanych żądań


gzip_types

Składnia: gzip_types mime-type [mime-type ...]
Domyślnie: gzip_types text/html
Dla bloków: http, server, location
Włącza kompresję gzip dla innych typów MIME poza "text/html"
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact