ngx_http_headers_module

Moduł służący do ustawiania nagłówków.
  expires   24h;
  expires   0;
  expires   -1;
  expires   epoch;
  add_header Cache-Control private;


add_header

Składnia: add_header nazwa wartość
Domyślnie: brak
Dla bloków: http, server, location
Dyrektywa dodająca nagłówki do odpowiedzi HTTP w przypadku zwrócenia błędu 200, 204, 301, 302 or 304.

expires

Składnia: expires [time|epoch|max|off]
Domyślnie: expires off
Dla bloków: http, server, location
Umożliwia zmianę lub blokadę zmian wartości nagłówków Expires i Cache-Control.
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact