ngx_http_index_module

Moduł umożliwiający określenie plików index (domyślnie otwieranych dla żądania wskazującego katalog)
location  /  {
    index  index.$geo.html  index.html;
}


index

Składnia: index file [file...]
Domyślnie: index index.html
Dla bloków: http, server, location
Określa nazwy plików traktowane jako pliki index.
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact