ngx_http_memcached_module

Moduł ten umożliwia proste keszowanie za pomocą memcached. W planach jest rozbudowa tego modułu. Przykład:
server {
  location / {
    memcached_pass  name:11211;
    error_page    404 = /fallback;
  }

  location = /fallback {
    proxy_pass    backend;
  }
}


memcached_pass

Składnia: memcached_pass [ name:port ]
Domyślnie: none
Dla bloków: http, server, location
Port serwera memcached.

memcached_connect_timeout

Składnia: memcached_connect_timeout [ time ]
Domyślnie: 60000
Dla bloków: http, server, location
Maksymalny czas łączenia z serwerem memcached (w milisekundach).

memcached_read_timeout

Składnia: memcached_read_timeout [ time ]
Domyślnie: 60000
Dla bloków: http, server, location
Maksymalny czas czytania z serwera memcached w milisekundach.

memcached_send_timeout

Składnia: memcached_send_timeout [ time ]
Domyślnie: 60000
Dla bloków: http, server, location
Maksymalny czas wysyłania danych do serwera memcached w milisekundach.

memcached_buffer_size

Składnia: memcached_buffer_size [ size ]
Domyślnie: see getpagesize(2)
Dla bloków: http, server, location
Rozmiar bufora wyjścia/wejścia dla memcached w bajtach.

memcached_next_upstream

Składnia: memcached_next_upstream [ error | timeout | invalid_response | not_found | off ]
Domyślnie: error timeout
Dla bloków: http, server, location
Które warunki błędów powinny być przekazywane innemu serwerowi memcached. Tylko dla przypadku gdy memcached_pass zawiera listę "upstream" dwóch lub większej ilości serwerów
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact