ngx_http_upstream

upstream backend {
  server  backend1.example.com    weight=5;
  server  backend2.example.com:8080;
  server  unix:/tmp/backend3;
}

server {
  location / {
    proxy_pass http://backend;
  }
}


upstream

syntax: upstream server { ... }
default: none
context: http
Dyrektywa opisująca listę serwerów, które mogą być używane w blokach/dyrektywach "proxy_pass" i "fastcgi_pass". Ruch pomiędzy serwerami (zawierającymi tą samą aplikację) zostanie rozłożony równomiernie. Można też podać własne ustawienia obciążeń.
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact