RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Obróbka klipów AVI w AviStack

AviStack to darmowa aplikacja do obróbki klipów wideo i kolekcji zdjęć wykonanych za pomocą webcamów i dedykowanych kamer CCD (głównie do zdjęć planetarno - Księżycowych). W prosty sposób możemy wygenerować finalne zdjęcie złożone ze wszystkich klatek filmu (wyrównanie - alignowanie, łączenie - stackowanie). Pobierz archiwum ze strony aplikacji, rozpakuj i uruchom AviStack.
Pobierz przykładowy film AVI do obróbki: Alnitak AVI (6,5 MB).)
 • Z górnego menu wybierz File -> Load Movie. Przejdź do katalogu, w którym masz klipy wideo - pojawią się wtedy do wyboru:
  avistack1
 • Wybierz jeden z filmów. Pierwsza klatka pojawi się w głównym oknie programu. Teraz żeby móc wygenerować finalny obraz musimy wykonać szereg czynności po kolei z lewego menu.
  avistack2
 • Z lewego menu wybierz Set alignment points. Pojawi się okno zaznaczania punktów charakterystycznych, względem których wyrównane zostaną wszystkie klatki. Jeżeli mamy nieduże gwiazdki to klikamy na jedną prawym klawiszem myszy, a na drugą lewym przyciskiem. Zaznaczone zostaną dwa punkty:
  avistack3
  W przypadku planet, gdy mamy tylko planetę w kadrze oba punkty umieszczamy np. na krawędzi planety. Po zaznaczeniu kliknij "Apply". Unikaj obiektów, które są na obrzeżach zdjęcia.
 • W menu po lewej kliknij teraz Align frames. Klatki zostaną wstępnie wyrównane. Jeżeli zaznaczone punkty w czasie wyrównywania zgubią swój "cel" (np. z gwiazdy przeskoczą w inne miejsce) to musimy ustawić te punkty na nowo na bardziej wyraźnych elementach zdjęcia i ponownie wyrównać.
 • Następnie w tym samym menu kliknij Set cutoffs i po tym Set RPoints i na koniec Calculate quality. Wyskakujące okienka można zamykać.
  avistack4
 • Teraz możemy finalnie wyrównać klatki klikając na Align reference points, co może potrwać nawet kilka minut.
  avistack5
 • Gdy klatki zostaną wyrównane klikamy Stack Frames i patrzymy jak finalne zdjęcie jest budowane:
  avistack6
 • Po zestackowaniu dostaniemy do zapisu finalne zdjęcie jako PNG. Z lewego menu możemy także wybrać FITS czy TIFF:
  avistack7
 • Na samym dole lewego menu jest też opcja "Wavelet sharpening", które otworzy okno otrzenia fotki (wygenerowane zdjęcie nie będzie specjalnie wyostrzane) za pomocą różnych filtrów i parametrów (do poeksperymentowania):
  avistack8

Generowanie i stosowanie darków

AviStack pozwala na generowanie i automatyczne stosowanie darków, czy flatów - przydatnych w fotografii szerokoformatowej z długimi ekspozycjami. Dla przykładu darków:
 • Zarejestruj AVI z ciemnymi klatkami (zakryty teleskop, te same czasy ekspozycji co przy AVIkowaniu obiektu).
 • Otwórz AVI w AviStack.
 • Z górnego menu wybierz Settings -> Dark Frame -> Generate.
  avistack9
 • Zapisz wygenerowany plik FTS
 • Żeby użyć go przy obróbce głównego AVI ze zdjęciem obiektu - na początku wybierz Settings -> Dark Frame -> Load i wybierz wygenerowany plik FTS darka. Przy generowaniu wynikowej fotki AviStack sam zajmie się wykorzystaniem darka.
RkBlog

Astrofotografia planetarna, 20 January 2010, Piotr Maliński

Comment article