Obróbka klipów AVI w AviStack

AviStack to darmowa aplikacja do obróbki klipów wideo i kolekcji zdjęć wykonanych za pomocą webcamów i dedykowanych kamer CCD (głównie do zdjęć planetarno - Księżycowych). W prosty sposób możemy wygenerować finalne zdjęcie złożone ze wszystkich klatek filmu (wyrównanie - alignowanie, łączenie - stackowanie). Pobierz archiwum ze strony aplikacji, rozpakuj i uruchom AviStack.
Pobierz przykładowy film AVI do obróbki: Alnitak AVI (6,5 MB).)
 • Z górnego menu wybierz File -> Load Movie. Przejdź do katalogu, w którym masz klipy wideo - pojawią się wtedy do wyboru:
  avistack1
 • Wybierz jeden z filmów. Pierwsza klatka pojawi się w głównym oknie programu. Teraz żeby móc wygenerować finalny obraz musimy wykonać szereg czynności po kolei z lewego menu.
  avistack2
 • Z lewego menu wybierz Set alignment points. Pojawi się okno zaznaczania punktów charakterystycznych, względem których wyrównane zostaną wszystkie klatki. Jeżeli mamy nieduże gwiazdki to klikamy na jedną prawym klawiszem myszy, a na drugą lewym przyciskiem. Zaznaczone zostaną dwa punkty:
  avistack3
  W przypadku planet, gdy mamy tylko planetę w kadrze oba punkty umieszczamy np. na krawędzi planety. Po zaznaczeniu kliknij "Apply". Unikaj obiektów, które są na obrzeżach zdjęcia.
 • W menu po lewej kliknij teraz Align frames. Klatki zostaną wstępnie wyrównane. Jeżeli zaznaczone punkty w czasie wyrównywania zgubią swój "cel" (np. z gwiazdy przeskoczą w inne miejsce) to musimy ustawić te punkty na nowo na bardziej wyraźnych elementach zdjęcia i ponownie wyrównać.
 • Następnie w tym samym menu kliknij Set cutoffs i po tym Set RPoints i na koniec Calculate quality. Wyskakujące okienka można zamykać.
  avistack4
 • Teraz możemy finalnie wyrównać klatki klikając na Align reference points, co może potrwać nawet kilka minut.
  avistack5
 • Gdy klatki zostaną wyrównane klikamy Stack Frames i patrzymy jak finalne zdjęcie jest budowane:
  avistack6
 • Po zestackowaniu dostaniemy do zapisu finalne zdjęcie jako PNG. Z lewego menu możemy także wybrać FITS czy TIFF:
  avistack7
 • Na samym dole lewego menu jest też opcja "Wavelet sharpening", które otworzy okno otrzenia fotki (wygenerowane zdjęcie nie będzie specjalnie wyostrzane) za pomocą różnych filtrów i parametrów (do poeksperymentowania):
  avistack8

Generowanie i stosowanie darków

AviStack pozwala na generowanie i automatyczne stosowanie darków, czy flatów - przydatnych w fotografii szerokoformatowej z długimi ekspozycjami. Dla przykładu darków:
 • Zarejestruj AVI z ciemnymi klatkami (zakryty teleskop, te same czasy ekspozycji co przy AVIkowaniu obiektu).
 • Otwórz AVI w AviStack.
 • Z górnego menu wybierz Settings -> Dark Frame -> Generate.
  avistack9
 • Zapisz wygenerowany plik FTS
 • Żeby użyć go przy obróbce głównego AVI ze zdjęciem obiektu - na początku wybierz Settings -> Dark Frame -> Load i wybierz wygenerowany plik FTS darka. Przy generowaniu wynikowej fotki AviStack sam zajmie się wykorzystaniem darka.
RkBlog

Astrofotografia planetarna, 20 January 2010

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact