Opis aplikacji Castrator i AutoStakkert

Castrator

Castrator to aplikacja do wstępnej obróbki planetarnych klipów AVI. Aplikacja ta potrafi:
  • Przycinać i centrować planetę w kadrze
  • Szybka obróbka, w tym obsługa wielu plików
  • Obsługa kolorowych i monochromatycznych obrazów Y8
Aplikację możemy pobrać ze strony autora. Interfejs aplikacji jest prosty:
Aplikacja Castrator
Otwieramy pliki AVI (Open AVI files) i po chwili powinniśmy zobaczyć przykładowy podgląd:
Castrator

Do ustawienia będą wymiary przyciętego i wyrównanego klipu wideo. Boks Image Size pozwala dobrać długość i wysokość. Ustawiamy tak by było co najmniej 20-40 px zapasu od krawędzi do planety.

Drugi parametr - Planet Detection Treshold też może wymagać zmiany dla niektórych nagrań ze słabo widoczną planetą. Gdy zaznaczymy show effect obszar poza wykrytą planetą zostanie podświetlony na zielono. Jeżeli wartość jest odpowiednia to zobaczymy idealne dopasowanie jak na powyższym przykładzie.

Gdy wszystko jest ustawione klikamy Process AVI(s) i rozpocznie się proces generowania nowych przyciętych AVI.

Autostakkert

Autostakkert to druga aplikacja Emila i pobrać można ją z jego strony. Pozwala ona masowo stackować klipy AVI z fotografiami planetarnymi. Aplikacja oferuje:
  • Szybką i masową obróbkę klipów AVI
  • Generuje surowe stacki (TIFF lub PNG) oraz ostrzone fotki do oszacowywania jakości poszczególnych nagrań
  • Zapisuje do ośmiu różnych wynikowych plików złożonych z różnej ilości klatek (X-najlepszych)
  • Dwa mechanizmy szacowania jakości (krawędziowy i gradientowy)
  • Obecnie tylko do monochromatycznych formatów Y8 lub DIB
Interfejs programu wygląda tak:
Autostakkert
Zaczynamy od wybrania klipów (obrobionych przez Castratora) - Open AVI files. Pojawi się podgląd dla jednego z klipów:
Autostakkert - podgląd klipu

Teraz klikamy w Set reference rect i zaznaczamy prostokąt wokół planety tak by obejmował ją całą z niewielkim zapasem (klikamy na podklądzie dwa razy - pierwszy raz zaznaczając górny lewy róg, a drugi - by zaznaczyć dolny prawy). Gdy obszar będzie zaznaczony poprawnie można zacząć automatyczne stackowanie (Process AVI).

Można też zmienić ustawienia stackowania. W prawej belce, na górze w Output images mamy opcje generowania różnych stacków - Stack at frame number (generowanie stacka ze wskazanych ilości klatek) i Stack at percentage (generowanie stacków z X% najlepszych klatek). Najszybciej będzie generować tylko jeden stack - ja używam tylko stacków 90% jakości. Reszta jest niepotrzebna.

Po zakończeniu stackowania w podkatalogu dostaniemy gotowe stacki oraz wersje wyostrzone do podglądu (i oceny jakości) z "conv" w nazwie. Do dalszej obróbki (Wavelety w Registax, czy dekonwolucja w Iris, Astra Image) bierzemy tylko te surowe stacki.

RkBlog

Astrofotografia planetarna, 16 April 2010

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact