RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Obsługa MongoDB w PHP

Obsługa nierelacyjnej bazy dokumentów MongoDB w PHP

MongoDB to nierelacyjna baza danych "dokumentów". Jest wysoce wydajna, napisana w C++ i wydawana na otwartej licencji. Celem MongoDB jest zapełnienie przestrzeni pomiędzy "magazynami" klucz-wartość (o wysokiej skalowalności), a tradycyjnymi bazami relacyjnymi (które posiadają bardzo rozbudowaną funkcjonalność). Dokładny opis samej bazy znajduje się w Bibliotece Pythona. Użytkownicy Zend Framework mogą także zainteresować się Logging to MongoDb and accessing log collections with Zend_Tool

.

MongoDB i PHP

Dla PHP dostępny jest binarny moduł udostępniający pełne API dla MongoDB. Wszystko, wraz z instalacja i użyciem opisane jest na wiki Mongo.

Rozszerzenie MongoDB dla PHP oferuje obiektowy interfejs operowania na bazie danych. Zakładając że baza działa lokalnie, można wypróbować poniższy prosty skrypt wykorzystujący ten interfejs:
<pre><?php
$connection = new Mongo();
$db = $connection->selectDB( "testowa" );
$collection = $db->selectCollection( "test" );

$doc = array( "name" => "MongoDB",
   "type" => "database",
   "count" => 1,
   "info" => (object)array( "x" => 203,
       "y" => 102),
   "versions" => array("0.9.7", "0.9.8", "0.9.9")
);

$collection->insert($doc);

print_r($collection->findOne());
Co powinno zapisać jedną encję do bazy, a następnie pobrać i wyświetlić ją.
RkBlog

PHP w Akcji, 17 September 2009,

Comment article