RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Profilowanie kodu PHP za pomocą XHProf

Opis rozszerzenia XHProf do profilowania zużycia RAMu, czasu procesora i czasu wykonywania się kodu PHP

XHProf to profiler kodu PHP opracowany przez twórców Facebooka. Pozwala on zanalizować ścieżkę wykonywania się kodu, jak i zużycie czasu procesora, pamięci, czy czasu wykonywania się poszczególnych elementów kodu. Kod dostępny jest na pecl.php.net, a dokumentacja znajduje się na stronie facebooka.

Instalacja

XHProf dostępny jest dla 32-bitowych (x86) systemów Uniksowych (Linux, BSD) jako binarne rozszerzenie PHP (najnowsza wersja wymaga PHP 5.2.0 lub nowszego). Kompilacja wygląda standardowo (do instalacji wymagane prawa roota, lub sudo, kod znajduje się w podkatalogu "extension"):

phpize && ./configure && make && make install
Po zainstalowaniu do php.ini dodajemy wpis:
extension=xhprof.so

Profilowanie kodu PHP

W porównaniu do XDebug jest to narzędzie bardziej skomplikowane i dla "szybkiego" zorientowania się w wydajności kodu może być mniej pomocne. Na pewno warto zainteresować się XHProf, gdy potrzebujemy bardziej dokładnych danych (zużycie procesora, porównywanie dwóch przebiegów profilowania).

RkBlog

PHP w Akcji, 16 September 2009,

Comment article