Wprowadzenie do ezComponents

ez Components są profesjonalnymi bibliotekami PHP rozwijanymi przez programistów odpowiedzialnych za rozwój ezPublish. Jako szybkie wprowadzenie wraz z opisem instalacji polecam artykuły na php.pl:
Szybkie wprowadzenie
Manipulacje grafiką za pomocą eZ components

Zbiór komponentów oraz prostą sieć zależności przedstawia poniższy graf:
ezc1
 • Archive - pozwala na tworzenie, modyfikowanie i rozpakowywanie archiwów Tar i Zip.
 • Base - Baza dla wszystkich pakietów.
 • Cache - Moduł keszowania obsługujący wiele sposobów przechowywania i obsługi kesza.
 • Configuration - Obsługa plików konfiguracyjnych (.ini i konfiguracja oparta o tablice).
 • ConsoleTools - Moduł obsługujący operacja w konsoli.
 • Database - Lekka nakładka na PDO zdejmująca z programisty problem różnic w języku SQL różnych baz danych.
 • DatabaseSchema - Zbiór klas umożliwiających operacje na schematach (schema) baz danych.
 • Debug - Zbiór klas ułatwiających debugowanie aplikacji. Zawiera "stopery" jak i obsługę logowania błędów i ostrzeżeń generowanych przez aplikację.
 • EventLog - Umożliwia logowanie zdarzeń, obsługuje wiele formatów logów.
 • EventLogDatabaseTiein - Zapisywanie logów EventLog w bazie danych.
 • Execution - Obsługa informacji w przypadku wystąpienia krytycznego błędu lub niewyłapanego wyjątku.
 • Feed - Obsługa kanałów RSS i ATOM.
 • File - Obsługa operacji na plikach, których nie ma w samym PHP.
 • Graph - Tworzenie wykresów i diagramów.
 • ImageAnalysis - Pobieranie informacji o plikach graficznych.
 • ImageConversion - Wykonywanie operacji na plikach graficznych jak skalowanie, zmiana kolorów itp.
 • Mail - Obsługa wiadomości email. Wspiera również IMAP, POP3 i mbox.
 • PersistentObject - Moduł umożliwiający przechowywanie danych o dowolnej strukturze w tabeli bazy danych.
 • PersistentObjectDatabaseSchemaTiein - Generowanie definicji PersistentObject z definicji DatabaseSchema.
 • PhpGenerator - Prosty interfejs dla tworzenia plików PHP i wykonywania kodu PHP.
 • SignalSlot - Obsługa mechanizmu sygnałów i slotów.
 • SystemInformation - Informacje o systemie jak typ procesora, zasoby pamięci.
 • Template - Kompletny system szablonów z bogatą funkcjonalnością, keszowaniem (kompilacja szablonów), systemem wtyczek.
 • Translation - Obsługa definicji tłumaczeń w formacie XML (format Qt Linguist).
 • TranslationCacheTiein - Keszowanie tłumaczeń.
 • Url - Operowanie na URLach
 • UserInput - Filtrowanie i obsługa danych wprowadzonych przez użytkowników.
Dokumentację komponentów znajdziemy na stronie ezcomponents ez.no. Po zainstalowaniu ez Components możemy sprawdzić czy wszystko działa jak należy:
<?php
set_include_path( "/usr/share/php/:"); # ścieżka do katalogu z zainstalowanymi komponentami
require 'ezc/Base/base.php';
function __autoload( $className )
{
  ezcBase::autoload( $className );
}
ezcBase::checkDependency( 'Test', ezcBase::DEP_PHP_VERSION, '666.3.0' );
?>
Co wyświetli tekst w stylu:
The Test component depends on the PHP version '666.3.0', but the current version is 'TWOJA WERSJA PHP'.
U mnie:
The Test component depends on the PHP version '666.3.0', but the current version is '5.2.1-pl3-gentoo'.
RkBlog

PHP w Akcji, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact