Wysoka aktywność północnego pasa umiarkowanego Jowisza

Zdjęcia z kamery JunoCAM na pokładzie sondy Juno jak i pierwsze zdjęcia wykonane w tej aparycji przez amatorów ujawniły że w północnym pasie umiarkowanym doszło do nagłego wzrostu aktywności. Prąd strumieniowy wszedł w kolejny cykl swojej aktywności (NTBs jet stream outbreak) i zaczął produkować małe jasne plamy w atmosferze Jowisza. Zjawisko to jest krótkotrwałe i plamy te mogą zniknąć w przeciągu dni, czy tygodni.

Astronomowie proszą o każde zdjęcia przedstawiające te jasne jak i towarzyszące im ciemne plamy. Ważne jest by poznać obecną ilość plam by oszacować kiedy proces się rozpoczął oraz ewolucję tego zjawiska w najbliższym czasie. Białe plamy są także bardzo jasne w paśmie metanu. Linki do otrzymanych zdjęć należy wysłać na listę ALPO Jupiter

RkBlog

Astrofotografia planetarna, 23 October 2016, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact