RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Czas na openID

W Bibliotece CMS pojawił się artykuł prezentujący działanie openID a w niniejszej Bibliotece PHP artykuł:

  • OpenID i PHP - Obsługa protokołu openID w PHP do autoryzacji użytkowników używających tego systemu identyfikacji.
  • RkBlog

    Podstawy PHP, 14 July 2008, Piotr Maliński

    Comment article