Inne elementy składni

Include i require

Tworzenie dynamicznych stron byłoby bardzo kłopotliwe, gdybyśmy musieli kopiować wszystkie pracowicie utworzone przez nas funkcje do każdego pliku PHP z osobna. Na szczęście PHP udostępnia mechanizmy na dołączanie jednego skryptu do drugiego. To instrukcje include, require, include_once oraz require_once. Oto składnia tych wyrażeń:

<?php
include 'plik.php';
include_once 'plik.php';
require('plik.php');
require_once('plik.php');

W miejscu include czy require zostanie wstawiony kod podanego pliku (w czasie wykonywania skryptu). Choć require wywołuje się identycznie jak funkcję, funkcją nie jest. Różnica między nim, a include jest taka, że w przypadku nieznalezienia pliku require generuje komunikat "Fatal error" zatrzymujący skrypt, include tylko ostrzeżenie. Istnieją także include_once oraz require_once, które są ignorowane, jeśli próbujemy po raz drugi dołączyć ten sam plik.

Budowanie kompletnej strony z mniejszych plików jest bardzo pożyteczne. Generalnie nie zaleca się pisania wszystkiego ciurkiem bez podziału na funkcje, mniejsze moduły itd. gdyż zmniejsza to odporność skryptu na błędy, wprowadza chaos i utrudnia dodawanie/modyfikowanie nowych opcji. Wielu programistów główkowało jak poukładać kod by był najbardziej czytelny i łatwy do edycji. Efektem ich "przemyśleń" i praktyki jest programowanie strukturalne, obiektowe oraz wzorce projektowe - m.in. popularny MVC. Tą tematykę poruszymy przy omawianiu frameworków. Framework to narzędzie - skrypt narzucające określoną strukturę kodu (wzorzec MVC) i ułatwiającą korzystanie z niej.

require jak i include oczekują jako parametru ścieżki do pliku PHP jaki ma być dołączony. W powyższym przypadku instrukcje te będą szukały pliki we wszystkich katalogach jakie mają skonfigurowane w php.ini, co spowalnia ich działanie. Dodanie ./ na początku naszej ścieżki spowoduje iż instrukcje te nie będą szukać podanego pliku we wszystkich katalogach z listy, lecz zastosują od razu katalog skryptu:

<?php
include './plik.php';
include_once './funkcje/plik.php';

Stałe

Do zdefiniowania stałych używamy funkcji define(), w której definiujemy nazwę stałej oraz jej wartość. Zwyczajowo stałe mają nazwy złożone z samych dużych liter, a wartościami mogą być wyłącznie typy skalarne (czyli nie tablice, nie obiekty oraz nie zasoby). Podczas wywoływania stałych nie poprzedzamy znakiem dolara.
<?php
 	define('STALA', 'test');
 	echo STALA;
 ?>
Oto wszystkie cechy stałych:
  • Stałe nie mają znaku dolara ($) przed nazwą
  • Stałe mogą być definiowane oraz używane wszędzie bez zważania na zasady dotyczące zakresu ich dostępności
  • Stałe nie mogą być ponownie definiowane lub "oddefiniowane" po tym jak raz zostały zdefiniowane
  • Stałe mogą zawierać tylko wartości skalarne

Na podstawie kursu PHP na Wikibooks, licencja GNU Free Documentation License

RkBlog

Podstawy PHP, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact