RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Na rynku mamy wysyp nowych filtrów

Uzupełniłem właśnie katalog filtrów o nowe filtry jakie pojawiły się ostatnio na rynku. Astronomik wydał 6 nm filtry wąskopasmowe (Baader ma 7 nm). Do Europy zawitał Optolong (astromarket.org i teleskop-austria.at) oferujący filtry wąskopasmowe, UHC oraz planetarne. Astromarket oferuje także wąskopasmowe filtry włoskiego Primaluce Lab, czy filtr H-alpha SkyWatchera. ZWO wypuściło własny filtr metanowy do fotografii planet.

RkBlog

Sprzęt astronomiczny, 26 October 2015, Piotr Maliński

Comment article