SCT prosto od SkyWatchera i Celestrona

Synta jest właścicielem marki Sky Watcher oraz Celestron. Teleskopy SCT dostępne są w Europie pod tą drugą marką. Dwa niemieckie sklepy sprowadziły na własną rękę trochę teleskopów SCT pod marką Sky Watcher:

sw

Teleskopy mają typowe dla SW malowanie, choć np. zaślepka nosi już logo Celestrona. Teleskopy te są produkowane w tej samej fabryce, więc nie należy spodziewać się żadnych konstrukcyjnych różnic. Różnią się natomiast ceną, która jest znacznie niższa od cen sklepowych za SCT Celestrona.

Chętni mogą niższym kosztem zakupić teleskop SCT w teleskop-spezialisten.de, czy astroversand.com. Nie należy jednak spodziewać się popularyzacji wersji SW, gdyż kolidowałoby to z marką Celestron (nie ma tych tub w oficjalnych katalogach SW na Europę). Niższą cenę zapewnia mniejsza ilość pośredników i być może inna droga spedycji.

RkBlog

Sprzęt astronomiczny, 28 November 2010, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact